Thứ Tư, 8 tháng 2, 2012

Lời ngỏ


Đây là trang blog dùng để chỉnh sửa, cập nhật nội dung cuốn từ điển Làng Mai 2009 (phần văn bản thôi nhưng sẽ cố gắng tạo một cuốn từ điển online đầy đủ hình ảnh) thành một cuốn mới Từ Điển Làng Mai 2012. Do Blog nó có những khả năng đặc biệt nên chúng con mạnh dạn sử dụng để xây dựng và làm mới  ấn bản 2009 thành một ấn bản online. Ban đầu là bản cập nhật nội dung từ ấn bản 2009 và sẽ chỉnh sửa từ từ.
Các công cụ của blog như nhận xét (comment), tham gia thành viên xây dựng đóng góp cũng như các công cụ khác ... sẽ giúp việc biên tập trở nên dễ dàng hơn.
Sau cùng, ban biên tập từ điển Làng Mai chúng con kính mong quý anh chị em trong tăng thân cũng như tất cả những ai có tấm lòng hãy góp chút ít công sức để xây dựng một cuốn từ điển mới hoàn chỉnh hơn.
Địa chỉ email liên lạc là   tudienlangmai2012@gmail.com, kính xin đại chúng thông báo email này đến mọi người giúp chúng con.

Không có nhận xét nào: