Thứ Ba, 27 tháng 11, 2012

Tăng Thân


Bằng kinh nghiệm tu tập của bản thân và kinh nghiệm nhiều năm xây dựng tăng thân, Thầy Làng Mai hiểu rất rõ rằng một môi trường tu tập tốt và một tăng thân vững chãi, có hòa hợp, có tình huynh đệ là điều may mắn và là một trong những điều kiện quyết định cho sự thành công của mỗi hành giả, xuất gia cũng như tại gia. Các bạn thiền sinh khi tới tu tập với tăng thân Làng Mai, trước khi ra về luôn được khuyến khích xây dựng tăng thân hoặc tham gia thực tập cùng với những tăng thân ở địa phương nơi mình sinh sống để giúp nuôi dưỡng sự tu tập của mình được lâu bền và ngày càng tiến bộ. Hiện nay các tăng thân lớn nhỏ đang thực tập chánh niệm theo pháp môn Làng Mai đã có mặt trên khắp cả 5 Châu với số lượng đã lên tới hàng trăm và vẫn đang tăng thêm mỗi ngày.
Mặc dù ban biên tập Từ Điển Làng Mai chúng con đã cố gắng hết sức nhưng danh sách những tăng thân dưới đây chỉ phản ánh được một phần con số sinh động các tăng thân khắp nơi trên thế giới. Có rất nhiều tăng thân đang sinh hoạt đều đặn nhưng do chưa đủ điều kiện nên vẫn chưa có tên trong danh sách này. Ban biên tập chúng con rất mong nhận được sự đóng góp về thông tin của các đạo hữu để phần tăng thân thêm đầy đủ và chính xác. Các cô bác và các bạn cũng có thể vào thăm các trang web dưới đây để được cập nhật thêm.
Nước Anh (UK): www.interbeing.org.uk/sanghas
Nước Ý (Italy): www.esserepace.com
Nước Pháp (France): sanghasliste@laposte.net
Quốc tế: www.iamhome.org

Anh  
Apple Blossom Sangha. Người liên lạc: Ella, tại Taunton, số điện thọai 01823 322485, địa chỉ email ellarlewis@hotmail.com
Birmingham Sangha. Người liên lạc: John, số điện thọai 0121 449 3977.
Bournemouth Sangha. Người liên lạc: Allegra, số điện thọai 01202 430838.
Brighton Sangha. Địa chỉ: 66 Richmond Road East Sussex BN2 3RN. Người liên lạc: Barry and Vivien, địa chỉ email barry@eliades.org, trang nhà www.interbeing.org
Buddhist Interhelp. Địa chỉ: 12 Shell Road London SE13 7TW. Người liên lạc: Mai Nguyen, số điện thoại (44) 20-8692-1737.
Cambridge Sangha. Địa chỉ: 1 Dingle Dell, Sawston Road Stapleford, Cambs CB2 5DY, Anh Quốc. Người liên lạc: Janes Coatesworth, số điện thoại 004 1223 842941, địa chỉ email jane.coatesworth@aht.orguk, trang nhà interbeing.org.uk.
Colchester Sangha. Người liên lạc: Julia, số điện thọai 01206 820643, địa chỉ email julia@zenergize.co.uk
Cornerstone Community Centre. Địa chỉ: New Church Rd, Hore, East Sussex, Anh Quốc. Người liên lạc: Barry hoặc Viven Eliades số điện thoại 0870 7773348, địa chỉ email Viven@eliades.org hoặc barry@eliades.org, trang nhà www.brightbonandsussezsangha.org
Daffodil Sangha. Người liên lạc: Paul, tại South Wales, số điện thoại 02920 706236, địa chỉ email daffodilsangha@yahoo.co.uk
Dales View Sangha. Người liên lạc: Sita, tại North Yorkshire, địa chỉ email dalesviewsangha@googlemail.com
Deep Listening Sangha: Tăng Thân này chỉ liên lạc qua điện thoại, dành cho những ai không có phương tiện di chuyển đến một tăng thân địa phương. Người liên lạc: Maine Phillips, số điện thoại 01278 458617, địa chỉ email maxine.phillips@btinternet.com
Dulwich Sangha. Người liên lạc: Patricia, tại Luân Đôn, số điện thọai 020 7274 4150.
East Midlands Sangha. Người liên lạc: Tony Tyson, tại Nottingham, số điện thọai 0115 933 5582.
Guildford Sangha. Người liên lạc: Luận, tại Surrey, số điện thoại 07828 894942, địa chỉ email dinhpostbox@yahoo.co.uk
Guildford Sangha. Địa chỉ: 5 St Margarets, London Road Guildford, Surrey GU1 1TH. Người liên lạc: Jeremy Allam, số điện thoại (44) 1483-502582, địa chỉ email j.allam@surrey.ac.uk
Ham/Richmond Sangha. Người liên lạc: Gaetan tại Luân Đôn, số điện thoại 020 8789 1992, địa chỉ email info@richmondmeditation.org.uk, trang nhà www.richmondmeditation.org.uk
Heart of London Sangha. Địa chỉ: St Martins’ Lane (entrance from Hop Gardens) London WC2. Người liên lạc: Zofia Hockin, số điện thoại 020 8771 2175, địa chỉ email zofia@onetel.com
Here and Now Sangha. Người liên lạc: Lucy, tại North Wales, số điện thoại 01248 602828, địa chỉ email lucy.mcnair@btinternet.com
Hertford Sangha. Người liên lạc: John Nugent, số điện thoại 01992 534419.
Ipswich Suffolk. Người liên lạc: John Francis, địa chỉ email jjffrancis@hotmail.com
Isle of Wight Sangha. Người liên lạc: Angie và Mark, tại Isle of Wight, số điện thoại 01983 404740, địa chỉ email angieboltoncox@aol.com
Keighley Sangha. Người liên lạc: Richard, tại West Yorkshire, số điện thoại 07900 045920, địa chỉ email r_dillon29@yahoo.co.uk
Kew Gardens Children Sangha. Người liên lạc: Raphaelle, tại Luân Đôn, số điện thoại 020 8332 2603, địa chỉ email raphaelle.sadler@interbeing.org.uk.
Letchworth Sangha. Người liên lạc: Rita, số điện thoại 01462 490915, địa chỉ email hlthomas_2@yahoo.co.uk
Lewes Sangha: Người liên lạc: Judy tại Sussex, số điện thoại 01273 475260.
Little Deer Sangha. Người liên lạc: Heath, tại Redditch, số điện thoại 01527 857679, địa chỉ email heath@littledeersangha.com, trang nhà www.littledeersangha.com
Mindfulness Sangha. Người liên lạc: Chris tại Derbyshire, số điện thoại 01332 732171, địa chỉ email chris.goacher@ntlworld.com
Nailsworth/Stroud Sangha. Người liên lạc: Will, tại Gloucestershire, số điện thoại 01453 839453.
Noble Path Sangha. Người liên lạc: Frank, số điện thoại 0787 982 6820, địa chỉ email frank.doyle1@btinternet.com
Norfolk Sangha. Người liên lạc: Lin, số điện thoại 07780 655280, địa chỉ email norfolkinterbeingsangha@googlemail.com
North Devon. Địa chỉ: 1 Sloo Cottages Horns Cross, Bideford, North Devon. Người liên lạc: Teri West, số điện thoại (44) 1237 451588, địa chỉ email teri.west@btintercomcom
North London Sangha. Người liên lạc: Patricia tại Luân Đôn, số điện thoại 0795 105 7510, địa chỉ email patdiazdaza@yahoo.co.uk
Northwest Sangha: Người liên lạc: Dene tại Manchester, số điện thoại 0161 448 2715, địa chỉ email d.donalds@btinternet.com
Oxford Sangha. Người liên lạc: Ruth and James tại Oxford, số điện thoại 01865 552833.
Path Home Sangha Sangha. Người liên lạc: Ann tại Northants East, số điện thoại 01832 731557.
Pebbles Sangha. Địa chỉ: 66 Richmond Road East Sussex BN2 3RN, Brighton, Anh Quốc. Người liên lạc: Barry and Vivien, địa chỉ email info@pebblessangha.com, trang nhà www.pebblessangha.com
Richmond & Kingston Sangha. Địa chỉ: P.O. Box 125 West Molesey Surrey KT8 1YE. Người liên lạc: Geoff Hunt, số điện thoại (44) 20 8224 1022.
Rolling Tide Sangha. Người liên lạc: Marion, số điện thoại 01524 762396, địa chỉ email info@rollingtidesangha.org.uk, trang nhà www.rollingtidesangha.org.uk
Sheffield Sangha. Địa chỉ: 54 Vincent Rd. Sheffield S7 1BW. Người liên lạc: Peter Bardsley, số điện thoại 0014 258 6298.
Somerset Sangha. Người liên lạc: Maxine Phillips, địa chỉ email Maxine.phillips@btintercomcom
South London Sangha. Địa chỉ: 102 Alleyn Road London SE21 8AH. Người liên lạc: Máire Pompe, số điện thoại (44) 20-8670-6388.
Southampton Sangha. Người liên lạc: Jilly, số điện thoại 02380 583749, địa chỉ email sirdar80@yahoo.co.uk
Still Water Reflecting Sangha. Người liên lạc: Lesley và Russel tại Dorset, số điện thoại 01305 889387.
Suffolk Coastal Sangha. Người liên lạc: Liz tại Suffolk, số điện thoại 01728 648672.
Suffolk Sangha. Người liên lạc: Isabelle tại Suffolk, số điện thoại 01473 726825.
Thames Estuary Sangha. Người liên lạc: Sandy, số điện thoại 01268 418624, địa chỉ email sandy.rossway@yahoo.co.uk
The Westcountry Sangha. Địa chỉ: Eaglehurst, Mill Street Chagford, Devon. Người liên lạc: Martin Pitt, số điện thoại (44) 1647-432202 số fax: (44) 1647-432208, địa chỉ email eaglehurst@eclipse.co.uk
Touching The Earth Sangha. Người liên lạc: Kev và Sam tại Glastonbury, số điện thoại 01458 834 147, địa chỉ email touchingtheearth@hotmail.co.uk
True Emptiness Sangha. Địa chỉ: 2 Buckingham Street York Y016DW. Người liên lạc: Katherine Bodley, địa chỉ email katherinebuk@hotmail.com
West Midlands Sangha. Người liên lạc: John, tại West Midlands, số điện thọai 0121 449 3977.
Westcountry Sangha: Người liên lạc: Jude tại West Country, số điện thọai 01392 676402.
White Cloud Sangha. Địa chỉ: 13 York Ave. Ashley Down, Bristolm BS7 9LH. Người liên lạc: Thersea, số điện thoại 01672 520876, địa chỉ email whitecloudssangha@yahoo.co.uk
White Lotus Sangha. Người liên lạc: Nat tại Leeds, số điện thọai 01132 628373, địa chỉ email nat@asgardpublishing.org.uk
Wild Gorse Sangha. Người liên lạc: Harry, số điện thọai 01872 501576, địa chỉ email wildgorse@yahoo.co.uk
Wimbledon Sangha. Người liên lạc: Colin, số điện thọai 020 8542 1530, địa chỉ email seecolin@ukonline.co.uk
Yorkshire Sangha. Người liên lạc: Sheffield Katherine, số điện thoại 0114 268 7351, địa chỉ email katherinebuk@hotmail.com

Ái Nhĩ Lan
Bantry Sangha. Người liên lạc: Hannah Dare, số điện thoại 027 63851, địa chỉ email darehannah@gmail.com
Blackmountain Zen Centre. Địa chỉ: 26 Kansas Avenue, Belfast North Ireland, BT15 5AW. Người liên lạc: Frank Liddy, số điện thoại 028-90-589442, địa chỉ email big.mind@ntlworld.com
Blackrock Sangha. Người liên lạc: Karl Mangan, điện thọai 01-2892278, địa chỉ email karlmangan@eircom.net
Bray/Greystones Sangha. Địa chỉ: Gorse Hill Windgates, Co Wicklow. Người liên lạc: Eileen Doyle, số điện thọai 086 8506458, địa chỉ email e1doyle@gofree.indigo.ie
Mindfulness Ireland. Địa chỉ: 8 Pembroke Road, Ballsbridge, Dublin 4. Địa chỉ email big.mind@ntlworld.com, trang nhà www.mindfulness-ireland.org
Old Heart New Heart Sangha: Số điện thọai 087-9270647, địa chỉ email fionawilson@esatclear.ie
Oscailt Sangha. Địa chỉ: Oscailt, 8 Pembroke Road, Ballsbridge, Dublin 4. Người liên lạc: Josephine Lynch, số điện thọai 087-2372130, trang nhà www.oscailt.com
Santuary Sangha. Địa chỉ: Grangbgormand, Dublin 7. Người liên lạc: Joe Lucey số điện thoại (087) 9133740, địa chỉ email odonuell_joan@yahoo.ie
South Wicklow Sangha. Người liên lạc: Diane Stauder tại South Wicklow, số điện thọai 0402-33933, địa chỉ email dianestauder@eircom.net
Tall Trees Sangha. Người liên lạc: Belfast Bridgeen, điện thọai 0798 1623566, địa chỉ email bridgeenr@gmail.com
The Alpha Centre. Người liên lạc: John (Junior) and Terry O’Sullivan, tại Parnell Place, Cork, số điện thoại 021-4541615, địa chỉ email junior@mindfulness-ireland.org
UCC Chaplaincy. Người liên lạc: John Junior O’Sullivan, số điện thọai 021-4541615, địa chỉ email junior@mindfulness-ireland.org

Áo Intersein Gemeinschaft Laufen-Oberndorf. Người liên lạc: Manfred và Birgit Gurtner, số điện thoại 06272-6965, địa chỉ email manfred.gurtner@sbg.at
Intersein-Meditationsgruppe. Người liên lạc: Christian Dankl, tại Schwaz, số điện thoại 05244-63949, địa chỉ email intersein@gmx.at
Intersein Sangha. Địa chỉ: 5020 Salzburg, Süßmayerstrasse 33. Người liên lạc: Axel Traxler, số điện thoại 0662-832219, địa chỉ email ati.axel.traexler@eon.at, trang nhà www.intersein.at
Intersein Sangha Wien Buddhistisches Gemeindezentrum. Địa chỉ: Biberstr. 9/2, 1010 Wien. Người liên lạc: Karin Haider, số điện thoại 0650-9177377, địa chỉ email studiovienna@chello.at

BaLan
Mindfulness Sangha. Người liên lạc: Dorota Golebiewska, địa chỉ email dorotkag@free.polbox.pl
Mindfulness Sangha. Địa chỉ: Czerniakowska 36/80, 00-714 Warszawa. Người liên lạc: Tanna Jakubowicz-Mount, số điện thoại (48)22.40.06.58.
Sanga Usmiech Buddy (Smile of the Buddha Sangha): Địa chỉ email listy@usmiechbuddy.org, trang nhà http://usmiechbuddy.org/


Bỉ 
Bruxelles Sud Sangha. Địa chỉ: Rue de la Ferme Coquiamont 3, 1461 - Haut-Ittre. Người liên lạc: Christian Depooter, số điện thoại 02-366-2006, địa chỉ email coquiamont@skycombe
Centre Zen La Montagne. Địa chỉ: 18 Montagne de Bueren-4000 Liège. Số điện thoại liên lạc (32) 4-221-0918, số fax: (32)4-223-6432, địa chỉ email zen.lamontagne@belgacomnet
Leven in Aandacht. Địa chỉ: Desguinlei 90/3A 2018 Antwerp. Người liên lạc: Dirk Van der Herten, số điện thoại (32) (0) 3-257-16 80, địa chỉ email dirk.van.der.herten@pandora.be
Quelle der frende. Địa chỉ: Hebschaider Heinde 2, 2731 Lichtenbusch. Người liên lạc: Claudia Iseler, địa chỉ email Claudia.Iseler@web.de
Sangha Bruxelles sud Brabant. Địa chỉ: Rue de la Ferme Coquiamont, 31461 - Haut-Ittre. Người liên lạc: Christian Depooter, số điện thoại 023662006, địa chỉ email coquiamont@skynet.be


Bồ Đào Nha
Almond Blossom Sangha. Địa chỉ: Correio Apartado 231,701-906 Moncarapacho. Người liên lạc: Jane and Look Hulshoff Pol, địa chỉ email hulshoffpol@sapo.ptBrazil
Compassion Lotus Sangha/Sangha Lótus da Compaixão. Địa chỉ: Rua Ataulfo de Paiva, 765/702 – Leblon, Rio de Janeiro 22440-031. Người liên lạc: Alda Leoncio, địa chỉ email alda@riocomcombr
Higienópolis São Paulo. Địa chỉ: Rua Maranhão, 133 Apt. 7, Higienópolis São Paulo. Người liên lạc: Mari Rossi, địa chỉ email marimail@gmail.com
Inter Sanga Flor de Mandacaru. Địa chỉ: Rua Ondina 88/1103 Pina, Recife, PE. Người liên lạc: Maria Goretti Oliveira, địa chỉ email sangarecite@gmail.com, trang nhà www.sangarecite.blogspot.com
Lotus Meditation Centre. Địa chỉ: Rua Dois de Dezembro 78/305-Flamengo Rio de Janeiro, 22220-040 RJ. Người liên lạc: Hildeth Farias da Silva số điện thọai (55)(21) 551-2045 Địa chỉ email centrolotus@ig.com.br, trang nhà www.geocities.com/center_lotus
Lotus-Centro de Meditacao Budista. Người liên lạc: Hildeth Farias da Silva, số điện thoại (55)(21) 551-2045, số fax (55)(21) 553-5398, địa chỉ email centrolotus@gmail.com hoặc www.geocities.com/Heartland/2630
Lotus-Centro de Meditacao e Estudos Budistas. Địa chỉ: Rua Dois de Dezembro, 78/305-Flamengo, 22220-040 Rio de Janeiro. Người liên lạc: Hildeth Farias da Silva, điện thọai (55)(21) 551-2045, địa chỉ email centrolotus@ig.com.br, trang nhà www.geocities.com/Heartland/2630
Middle Path Sangha. Địa chỉ: Rua Ataulfo de Paiva, 706/201 - Leblon Rio de Janeiro 22440-031. Người liên lạc: Claudio Miklos, số điện thoại (55)(21)2512-6079, địa chỉ email tamhaovan@terra.com.br, trang nhà www.chungtao.com
Middle Path Sangha. Địa chỉ: Rua Humaitá, 77/1002 – Humaitá,Rio de Janeiro 22261-000. Người liên lạc: Claudio Miklos, số điện thoại (55)(21)2246-2781 Địa chỉ email tamhuyenvan@gmail.com, trang nhà www.neosurrealismo.com/chungtao
Sanga Plena Consciência. Người liên lạc: José Guilherme tại São Paulo, số điện thoại 55 11 9232.0123, địa chỉ email sangaplenaconsciencia@gmail.com
Sangha Transformacao. Địa chỉ: Av. Hugo Viola, 1001, Ed. Tropical Center, Lj. 4 Jardim da Penha - Vitoria/ES. Người liên lạc: Orminda & Carlos, điện thọai (55) (27) 3324-0844, trang nhà http://sangha.sitesled.com
Sangha Viver Consciente. Địa chỉ: Rua Jornalistra Orlando Dantas 15 casa 2 – Flamengo 22231-010 Rio de Janeiro. Người liên lạc: Leonardo Dobbin, điện thọai (55)(21) 2552-1361, địa chỉ email sangavc@yahoo.com.br, trang nhà http://br.geocities.com/sangavc


Canada
Arana Sangha. Địa chỉ: 595 Montreal Road Suite 305 Ottawa ON, K1K 4L2. Người liên lạc: Lynette Monteiro và Frank Musten, số điện thoại fax 613 745 5366 613 7451186, địa chỉ email omc@ottawamindfulnessclinic.com
Blue Sky Sangha. Địa chỉ: 6 Fort Waldgrave Path St. John’s, Newfoundland, A1A 1A6. Người liên lạc: Gary Palen, số điện thoại (709) 576-4881, địa chỉ email garypalen@hotmail.com
Bow Valley Sangha. Địa chỉ: 518 2nd Street, Canmore AB, T1W 2K5. Người liên lạc: Mary Dumka, số điện thoại (403) 678-2034, địa chỉ email andrmary@telusplacomnet
Buddha-Dharma Sangha. Địa chỉ: N.V. City Library N. Vancouver, B.C. Người liên lạc: Wayne Hassel, số điện thoại (604) 988-7680, địa chỉ email learnable@shaw.ca
CML de Montréal. Địa chỉ: 5867 rue Saint-Hubert, Montréal Québec H2S-2L8. Số điện thoại (514) 272-2832 số fax (514) 684-5084, địa chỉ email mpcmontreal@videotron.ca, trang nhà http://mpcmontreal.homestead.com/
Dieu Khong Temple. Địa chỉ: 2770 Harwood, Ottawa ON, Gia Nã Đại. Người liên lạc: Sister Giải Nghiêm, số điện thoại 613-596-4609, địa chỉ email dieukhong@sympatico.ca
Érable Rouge. Địa chỉ: 2690 Glencoe Ave, Ville Mont-Royal, H3R 2B7. Người liên lạc: Nam Nguyen, số điện thoại 340-0901, địa chỉ email namgnguyen@hotmail.com
Interlake Mindfulness Sangha. Địa chỉ: P.O. Box 874 Winnipeg Beach Manitoba R0C 3G0. Người liên lạc: Glenn Johnson, số điện thoại (204) 389-5046, địa chỉ email interlakemindfulnesssangha@yahoo.ca
Làng Cây Phong. Địa chỉ: 50 Summit Road, Bolton West, Quebec. Người liên lạc: Vinh D. Nguyen, số điện thoại (450) 297-3704, địa chỉ email vinh_nguyen@rogers.com, trang nhà http://ca.geocities.com/lcpmontreal
Maison de Pleine Conscience de Montreal. Người liên lạc: Lily Gozlan, địa chỉ email mpcmontreal@videotron.ca trang nhà mpcmontreal.homestead.com
Maple Village. Địa chỉ: 1730 Suède, Brossard PQ, J4X 1N7. Người liên lạc: Phạm Thông, số điện thoại (450) 678-9575, số fax (450) 678-5229, địa chỉ email harvey_pham@hotmail.com
Mill Hill Mindfulness Centre. Địa chỉ: 2375 Kamaureen Place, Sooke B.C, V0S 1N0. Người liên lạc: Phil N. Rossner, số điện thoại (250) 642-6065, địa chỉ email bozroz@shaw.ca
Mindfulness Community of Victoria. Địa chỉ: #410-909 Pendergast Street Victoria BC, V8V 2W7. Người liên lạc: Jean McKinley, số điện thoại (250) 384-9003, địa chỉ email jmckinle@horizon.bc.ca
Mindfulness Meditation Centre. Địa chỉ: 43 De Breslay, Pointe-Claire, Qc. H9S 4M8. Người liên lạc: Joseph Emet, số điện thoại (514) 694-3797, địa chỉ email jemet@cam.org, trang nhà www.cam.org/mindful
Mindfulness Practice Centre of Vancouver. Địa chỉ: Harreson Sito, 382 Main Street Vancouver, V6A 2T1 B.C. Số điện thoại liên lạc (604)787-8672, địa chỉ email mpcvan@vcn.bc.ca, trang nhà www.mindfulnessvancouver.org
Mindfulness Practice Community of UT. Người liên lạc: Ghan Chee, địa chỉ email davidghan@eol.ca, trang nhà http://mindfulnesspractice.sa.utoronto.ca
Pine Gate Sangha. Địa chỉ: 1252 Rideout Circle, Ottawa ON, K2C 2X7. Người liên lạc: Ian Prattis, số điện thoại (613)721-1096, địa chỉ email iprattis@cyberus.ca, trang nhà http://www.ianprattis.com/pinegate.htm
Sangha de Joliette. Người liên lạc: Serge Marsolais, địa chỉ email s.marsolais@sympatico.ca
Sangha de Sherbrooke. Người liên lạc: Yolande Paré, số điện thoại (819) 346-7036, trang nhà http://www.sangha-sherbrooke.com
Sangha de Trois-Rivières. Người liên lạc: Robert Rebselj, địa chỉ email goodcommunications@hotmail.com
Sangha francophone de l’Outaouais. Người liên lạc: Danielle Matte, số điện thoại 819-778-2877.
Sangha Le Sentier de la Rivière. Địa chỉ: Pagode Bồ Đề 2155, Avenue Saint-Viateur Beauport (Québec) G1E 4L6. Địa chỉ email pagodebode@sympatico.ca, trang nhà www.pagodebode.org
Saskatoon Sangha. Người liên lạc: Alexandrer Ervin tại Saskatoon, số điện thoại (613) 747-9096, địa chỉ email Ervin@sask.usaska.ca, trang nhà http://dharma.ncf.ca/pagoda
Tăng Thân Từ Hải. Địa chỉ: 232 St. Helens Ave, Toronto ON, M6H 4A3. Người liên lạc: Hoàng Trọng Nhân, số điện thoại (647) 206-2887, địa chỉ email nhanthoang@gmail.com
The Mindfulness Practice Community of Bermuda. Địa chỉ: The Health Co-Op, 82 South Shore Road, Warwick, Bermuda. Người liên lạc: Jeanie Seward Magee, số điện thoại 1(441)236-4988, địa chỉ email info@amindfulway.com.
The Pagoda Sangha. Địa chỉ: 12 Coupal, Vanier ON, K1L 6A1. Người liên lạc: Vinh D. Nguyen, số điện thoại (613)747-9096, địa chỉ email vinh_nguyen@rogers.com
Toronto Zen Meditation Group. Địa chỉ: 205 Monarch Park Avenue Toronto ON, M4J 4R9. Người liên lạc: Tim Nguyen, số điện thoại (416) 463-4241.
True Peace Toronto practices meditation and mindfulness. Địa chỉ: Multi-Faith Centre, 569 Spadina Ave, Toronto ON. Người liên lạc: David Frank, số điện thoại (416) 658-8800, địa chỉ email davidghan@eol.ca, trang nhà www.mindfulnesspractice.ca
Văn Lang Sangha. Địa chỉ: 310-30 Van Lang, Ottawa ON, K1H 5N1. Người liên lạc: Mme Hoang Giao, số điện thoại (613) 789 8111, địa chỉ email dungvuong1@mac.com.
Waves and Water Sangha. Địa chỉ: 2577 Creighton Street Halifax NS, B3K 3S3. Người liên lạc: Bethan Lloyd, số điện thoại (902) 422-5846, địa chỉ email balloyd@chebucto.ns.ca
World Mountain Sangha. Người liên lạc: Chris Baylis và Cory, tại Hamilton, số điện thoại 905-522-7353.
Yukon Mindfulness Centre. Địa chỉ: P.O. Box 20186 (168 Rainbow Rd.), Whitehorse Yukon, Y1A 7A2. Người liên lạc: Karl Dittmar, số điện thoại (867) 633-4149, địa chỉ email mel.karl@northwestel.net


Châu Á
Bamboo Raft Sangha (Sanggha Rakit Bambu). Địa chỉ: Ekayana Buddhist Center, Jl. Mangga II No. 8 Duri Kepa, Tj. Duren, Jakarta Barat, Indonesia 11510. Ngươi liên lạc Liana Chia, số điện thoại +62215687921, địa chỉ email plumvillage@buddhayana.or.id, trang nhà http://learningtruelove.wordpress.com/
Green Papaya Sangha. Địa chỉ: Yoga Studio, 65/1Arak Road, Chiang Mai, Thái lan, địa chỉ email greenpapayasangha@gmail.com
Hà Nội Community of Mindful Living. Địa chỉ: 2nd Floor, 21/52 Tô Ngọc Vân, Kai Roloff, Hà Nội, Việt Nam. Người liên lạc: Trish Thompson, số điện thọai 84(0)9.04.06.02.03, địa chỉ email HNC4ML@gmail.com
Joyful Garden Sangha. Người liên lạc: Nhân, tại Singapore, số điện thoại +6581425234, địa chỉ email singasangha@ymail.com, trang nhà http://www.freewebs.com/singasangha/
My Sangha, Fragrant Palms Mindfulness Practice Community. Người liên lạc: Lee Chew, địa chỉ email mysangha@gmail.com, trang nhà http://mysangha.blogspot.com/
Plum Noi. Người liên lạc: Tee tại, Chiang Mai, Thái Lan, số điện thoại 66 81 884 2739, địa chỉ email cm_plumnoi@yahoo.com
Plum Village Mindfulness Practice Center: Địa 1/F Sea View Mansion, 7 Chatham Road South, Tsim Sha Tsui, KowloonTism Sha Tsui MTR Station, Exit P3, Hồng Công. Số điện thọai (852) 2736.1338, địa chỉ email pvmpc@pvfhk.org, trang nhà www.pvfhk.org/
Ripening Mango Sangha. Người liên lạc: K. Ton tại Thái lan, số điện thoại +66-81-4425160, địa chỉ email ripeningmangosangha@yahoo.com.
Sangha of Mindfulness: Người liên lạc: Mr. Pongsathorn Tantiritthisak (Aeh) tại Bangkok, Thailand, số điện thoại 66 6668 5855, địa chỉ email pongsath@yahoo.com
Sangham (New Delhi/Noida Sangha). Địa chỉ: 309 B Sector 15A; Noida, UP 201301 Ấn Độ. Người liên lạc: Shantum Seth số điện thoại (91) 120 2511633 hoặc (91) 120 2512162, địa chỉ email gitanjalivarma@hotmail.cominfo@buddhapath.com
Seeds of Paddy Sangha. Địa chỉ: Citra Garden 1 ext block AC3/24, Kalideres, West Jakarta 11840, Indonesia. Người liên lạc: Suryati Bong, số điện thoại (+62)818180096, địa chỉ email seedsofpaddysangha@gmail.com, trang blog http://seedsofpaddysangha.blogspot.com/
Tăng thân tại Beijing. Địa chỉ: PO 831, East Granby CT 06026, Beijing. Người liên lạc: David J. Powell, số điện thoại 860 653-4470, địa chỉ email djpowell2@yahoo.com
Wonderful Lotus Sangha. Địa chỉ: Dongcheng District, Beijing. Người liên lạc: Ms. Yvonne Pang, số điện thoại 8613701009503, địa chỉ email true.refuge@gmail.com

Châu Phi 
Sat Chit Anand. Địa chỉ: 16 Great Basses Road, P O Box 215, Plettenberg Bay 6600, South Africa. Người liên lạc: CAROL LEELA VERITY, số điện thoại 27 (0)44 533 0453, địa chỉ email satchitanand@global.co.za, trang nhà http://www.satchitanand.co.za/
Tshedisa Sangha. Địa chỉ: 258 Molefi Close, Gaborone, Botswana. Người liên lạc: Ava Avalos, The Tshedisa Institute, số điện thoại 267 72116222, địa chỉ email avaavalos@gmail.com


Do Thái
Mindfulness Jerusalem Sangha. Địa chỉ: POB 376, Jerusalem, 91103 Do Thái. Người liên lạc: Shelagh Shalev, số điện thoại (972) 2 6415917, địa chỉ email shalevbs@netvision.com.il, trang nhà www.beingtogether.org
Kiryat Tivon Sangha. Địa chỉ: 76 Mordechai Street Kiryat Tivon. Người liên lạc: Michal Arazy, số điện thoại (972)(0)4-9531436, địa chỉ email jarazy@math.haifa.ac.il
Western Galilee Sangha. Địa chỉ: 24/10 Keren Hayesod Street, Nahariya. Người liên lạc: Francine Treat, số điện thoại (972) 4.9511244 số fax (972)4.9927517, địa chỉ email pix24@netvision.net.il.
Peaceful Root Center. Địa chỉ: Moshav Aviezer # 7 D.N. Haelah 99860. Người liên lạc: Barry Shapiro số điện thoại 999-4664, địa chỉ email justvitality@yahoo.com


Đan Mạch
Copenhagen Sangha. Địa chỉ: Peblinge Dossering 4, 3TV 2200 Copenhagen. Người liên lạc: Lian Henriksen, số điện thoại (45) 46 49 15 15 số fax: (45) 46 49 15 17, địa chỉ email gch@kiki.dk
Joy of Mindfulness. Địa chỉ: Christian Hansensvej 13220 Tisvildeleje. Người liên lạc: Eva Skotland, số điện thoại 0045 48709695, địa chỉ email evaskotland@getcomdk
Fred er vejen. Địa chỉ: Stenhoejvej 36, DK-3200, Helsinge. Người liên lạc: Kirsten Gamst Nielsen, số điện thoại 0045 48797650, địa chỉ email kirsten.gamst@hotmail.com
Copenhagen Sangha. Địa chỉ: Peblinge Dossering 4, 3tv, 2200 Copenhagen.Người liên lạc: Lian Henriksen, số điện thọai 0045 46 49 15 15 số fax 0045 46 49 15 17, địa chỉ email gch@kiki.dk

 Đức
Aachen Sangha. Địa chỉ: 52074 Aachen. Người liên lạc: Gabriele Böcking-Doll, số điện thoại 0241-733 95 hoặc 0241-7018509, địa chỉ email oskar.ac@gmx.de.
Achtsame Weggefährten Würzburg Sangha. Địa chỉ: 97080 Würzburg. Người liên lạc: Elmar Vogt, số điện thoại 0931-2995641
Achtsames Leben. Địa chỉ: Wrangelstr. 31, 10997 Berlin Kreuzberg. Người liên lạc: Winfried Münch, số điện thoại 030-321 84 03
Achtsames Leben Buddhistische Gesellschaft. Địa chỉ: 22337 Hamburg e.V. Beisserstr. 23. Người liên lạc: Wolf-Dieter Gödecke, điện thoại 040/8306391, địa chỉ email dgoedecke@gmx.de, trang nhà www.wdg.gmxhome.de
Achtsamkeit im Alltag. Địa chỉ: Dorfstraße 5, 25364 Brande. Người liên lạc: Cara Harzheim, số điện thoại 04127-1473
Achtsamkeit praktizieren im Marktgräflerland. Địa chỉ: 79379 Müllheim, Großraum Freibug/Südbaden. Người liên lạc: Annette Saager, số điện thoại 07631/10226, địa chỉ email a_saager@hotmail.com
Augsburg Meditationsgruppe. Địa chỉ: 86156 Augsburg, Am Stelzenacker 14. Người liên lạc: Ulrike Ott và Sascha Kempter, số điện thoại 0821/5679186, địa chỉ email im.puls@web.de
Bad Aibling Sangha. Địa chỉ: 83043 Bad Aibling. Người liên lạc: J.C. U. A. Michallet, số điện thoại 08061-341601, địa chỉ email annegret@michallet.net
Bad Krozingen Sangha. Địa chỉ: 79189 Bad Krozingen. Người liên lạc: Annette Saager, số điện thoại 07631-10226, địa chỉ email a_saager @ hotmail.com
Bad Tölz Sangha. Địa chỉ: 83646 Bad Tölz. Người liên lạc: Dr. Christian Käufl, số điện thoại 08041-70804 hoặc 08042-3736.
Berlin-Hermsdorf Sangha. Địa chỉ: Heidenheimer Str. 27, 13467 Berlin-Hermsdorf. Số điện thoại liên lạc 030-4058 6540, số fax 030-4058 6541, trang nhà www.quelle-des-mitgefuehls.de
Berlin-Zehlendorf Sangha. Địa chỉ: Am Großen Wannsee 49, 14109 Berlin. Người liên lạc: Bettina và Kai Romhardt, số điện thoại 030-805-83552, địa chỉ email kromhardt@aol.com, trang nhà www.achtsame-wirtschaft.de
Bielefeld Sangha. Địa chỉ: Dreische 28, 32049 Herford, 33602 Bielefeld. Người liên lạc: Eberhard Riediger, số điện thoại 05221-83 667.
Bonn Sangha. Địa chỉ: Denglerstr. 22, 53173 Bonn. Người liên lạc: Haus Siddharta, số điện thoại 0228-935 93 69, số fax 0228-935 93 27, địa chỉ email pamib@t-online.de
Bremen Sangha. Địa chỉ: Jeden 2 So. 28203 Bremen. Người liên lạc: Susanne Pikulik-Bastian, số điện thoại 0421-448255.
Buddhistische Meditation Ulm Atelier unter Bäumen. Địa chỉ: 89073 Ulm, Buchmillergasse 3. Người liên lạc: Axel Stelljes, số điện thoại 0731/1847844, địa chỉ email axelstelljes@gmx.de, trang nhà www.mb-schiekel.de
Cuxhaven Sangha. Địa chỉ: Am Querkamp 22, 27474 Cuxhaven. Người liên lạc: Marina Karp, số điện thoại 04753-8163.
Das spirituelle Zentrum/ Stadt-Raum Köln. Địa chỉ: Moltkestr. 79, 50674 Köln. Người liên lạc: Werner Heidenreich, số điện thoại 0221/5625805, địa chỉ email info@stadtraum.de, trang nhà www.stadtraum.de
Duderstadt / Göttingen Sangha. Địa chỉ: 37115 Nesselröder Str. 28, Duderstadt / Göttingen. Người liên lạc: Gerhard Heinrich, số điện thoại 05527/8546, địa chỉ email gerheinrich@gmail.com
Europäisches Institut für angewandten Buddhismus (EIAB). Địa chỉ: Schaumburgweg 3, 51545 Waldbröl, số điện thoại 02291-9071373, địa chỉ email eiabmcampus@gmail.com, trang nhà www.eiab.eu
Frankfurt Sangha. Địa chỉ: Lorscher Str. 34, 60489 Frankfort. Người liên lạc: Marlene Mensendiek-Scholz, số điện thoại 069-97 84 32 91, địa chỉ email info@surya-yoga-frankfurt.de
Freiburg Sangha. Người liên lạc: Margrit Irgang, tại 79114 Freiburg, số điện thoại 07665-939 07 57.
Fürth. Địa chỉ: 90762 Fürth. Người liên lạc: Anja Loges, số điện thoại 0911 7437353, địa chỉ email Anja.Loges@t-online.de
Gemeinschaft für achtsames Leben Bayern (GAL Bayern) gồm có 8 tăng thân các vùng: München, Mittelstetten, Bad Aibling, Bad Tölz, Garmisch Partenkirchen, Murnau, Regensburg, Schliersee.
Gingko Meditationskreis Sangha. Địa chỉ: Zirbelkopfstr. 4, 82467 Garmisch-Partenkirchen. Người liên lạc: Petra Porath, số điện thoại 08821-7322852, địa chỉ email porath@mediation-gap.de
Großraum München Sangha. Địa chỉ: Gemeinschaft für achtsames Leben Bayern e.V., Kreit 4, Postfach 60, 80809 München. Người liên lạc: Dr. Thomas Barth, số điện thoại 08092 8519940, số fax 08092 8519941, địa chỉ email info@gal-bayern.de trang nhà www.gal-bayern.de
Grünebach Sangha. Người liên lạc: Hildegard Weiss tại Prisma-Zentrum, Grünebach, số điện thoại 02741-22218, trang nhà www.prismaww.de
Hamburg Sangha. Địa chỉ: Beisserstr. 23, 22337 Hamburg. Người liên lạc: Wolf-Dieter Gödeck, số điện thoại 040-830 63 91 hoặc Gitta Lütjens 040-6961171, địa chỉ email gittaluetjens@gmx.de, trang nhà www.thich-nhat-hanh-hamburg.de
Harmonie und Frieden Sangha. Địa chỉ: Jungviehweide 9, 69509 Mörlenbach. Người liên lạc: Rita Geimer-Schererz và Eberhard Schererz, số điện thoại 06209-712216, địa chỉ email Info@achtsamkeit-in-begegnung.de, trang nhà www.achtsamkeit-in-begegnung.de.
Heidelberg Sangha. Địa chỉ: Tibetisches Zentrum Heidelberg, Friedensstraße 20, 69121 Heidelberg Hanschuhsheim. Người liên lạc: Gunnar Görke, số điện thoại 06202-9287519, địa chỉ email gunnar@mindful.de, trang nhà www.mindful.de/heidelberg
Hergatz/Wohmbrechts. Địa chỉ: 88145 Sonnenhalde 14, Hergatz/Wohmbrechts. Người liên lạc: Annette Wiederkehr, số điện thoại 08385/922866.
Intersein Zentrum. Địa chỉ: Haus Maitreya Unterkashof 2 1/3, 94545 Hohenau. Số điện thoại 085 58-92 02 52, số fax 085 58- 92 04 34, địa chỉ email post@intersein-zentrum.de, trang nhà www.intersein-zentrum.de
Karlsruhe Sangha. Địa chỉ: 76744 Karlsruhe-Wörth. Người liên lạc: Susanne Vogel, số điện thoại 06349-996592, địa chỉ email sangha-in-karlsruhe@web.de, trang nhà www.sangha-in-karlsruhe.de
Kassel Sangha. Địa chỉ: 34141 Kassel. Người liên lạc: Gottfried Helms, số điện thoại 0561-26593.
Kempten Sangha. Địa chỉ: 87435 Kempten. Người liên lạc: Familie Winkelmann, số điện thoại 08370-686.
Kerpen Sangha. Địa chỉ: Horremer Str. 6, 50169 Kerpen. Người liên lạc: Gisela và Stephan Mertens, số điện thoại 02273/913098, địa chỉ email info@praxis-henn-mertens.de
Kranenburg-Niel. Địa chỉ: Mehrer Str. 4a, D-47559, Kranenburg-Niel. Người liên lạc: Felicitas Schlett. Số điện thoại 0049 2826-802092, địa chỉ email info@nielerschule.com, trang nhà www.nielerschule.com
Kronberg Sangha. Địa chỉ: Falkensteiner Str. 19, 61476 Kronberg. Người liên lạc: Marion Mundt,số điện thoại 06173-79464, địa chỉ email marmundt@web.de
Leipzig. Địa chỉ: D-04229 Leipzig. Người liên lạc: Susanne Krämer và Roland Klein, số điện thoại 0341/2286514, địa chỉ email kraemer_klein@yahoo.de, trang nhà www.lebenauszen.de.vu
Meditation in der Tradition von Thich Nhat Hanh. Địa chỉ: Schulgasse 1 836 46 Bad Tolz, Germany. Người liên lạc: Christian và Benedikt Kaufl, số điện thoại 08041-70804 hoặc 08042-3736, địa chỉ email Abblkaeufl@t-online.de.
Meditationskreis Kassel. Địa chỉ: 34131 Kassel. Người liên lạc: Gottfried Helms, số điện thoại 0561/26593
Meditationskreis in der Tradition von Thich Nhât Hanh. Địa chỉ: 68259 Mannheim-Feudenheim. Người liên lạc: Michael Schredl, địa chỉ email Michael.Schredl@zi-mannheim.de
Mindful Brothers and Sisters of Würzburg. Địa chỉ: Grabengasses 3, 97070 Würzburg. Người liên lạc: Elmar Vogt, số điện thoại 0931-4655240, địa chỉ email klang-bewegung@t-online.de
Mittelstetten Sangha. Địa chỉ: Fasanenstr. 14, 82293 Mittelstetten. Người liên lạc: Hansheinrich Michel và Renate Bauer, số điện thoại 08202-1393, địa chỉ email bauer-michel@VR-web.de
München Sangha. Địa chỉ: BMW-Nachbarschaftsforum Riesenfeldstr. 7. Người liên lạc: Elvira Deylitz, số điện thoại 089-700 17 44.
Murnau Sangha. Địa chỉ: Untermarkt 22, 82418 Murnau. Người liên lạc: Robert Langer, số điện thoại 08841-4226, địa chỉ email langer@langer-edv.de
Neustadt-Niedernstöcken Friedenshof. Địa chỉ: 31535 Hammersteinstraße 3. Người liên lạc: Jan Michael Erhardt, số điện thoại 05073/7022, địa chỉ email www.jm.ehrhardt@web.de
Nickenich Sangha. Địa chỉ: Heimschule 1, 56645 Nickenich. Người liên lạc: Dr. Paul Köppler, số điện thoại 026 36-3344 số fax 026 36-22 59, địa chỉ email budwest@t-online.de
Oldenburg Sangha. Địa chỉ: Devrientstr. 8, 26121 Oldenburg. Người liên lạc: Manfred Folkers, số điện thoại 0441-88 500 40.
Osnabrück Sangha. Địa chỉ: Möserstr. 14, Osnabück. Người liên lạc: Peer Klose, số điện thoại 05468-939105, địa chỉ email pk.yoga@online.de
Ottersberg. Địa chỉ: 28870 Ottersberg. Người liên lạc: Gesa Sommer, số điện thoại 04264/8360886, địa chỉ email h.wefers@gmx.net
Quelle der Achtsamkeit Sangha. Địa chỉ: Hans-Miederer-Str. 17, 83727 Schliersee. Người liên lạc: Ursula Hanselmann, số điện thoại 08026-6736, địa chỉ email info@quelle-der-achtsamkeit.de, trang nhà www.quelle-der-achtsamkeit.de
Radokfzell-Bodensee Sangha. Địa chỉ: Mittelgartenstraße 9, 78315 Radolfzell-Güttingen. Số điện thoại 077 32-94 35 03, số fax 077 32-94 35 09.
Regensburg. Địa chỉ: Kapelle des ev. Bildungswerks, Am Olberg 2, 93047 Regensburg. Người liên lạc: Johanna Reicherzer, số điện thoại 09498-907536.
Regensburg Sangha. Địa chỉ: 93047 Regensburg. Người liên lạc: Kadisha Geiger, số điện thoại 0941-810 75 55.
Sangha in der Tradition von Thich Nhât Hanh. Địa chỉ: 79100 Walter-Gropius-Str. 8 Freiburg-Vauban. Người liên lạc: Herbert Brück, số điện thoại 0761/4566937, địa chỉ email herbert-brueck@web.de
Sangha Landshut. Địa chỉ: 84028 Landshut. Người liên lạc: Margot Wagner, số điện thoại 09427-902254.
Schlangenbad. Địa chỉ: Kornweg 8, 65388 Schlangenbad. Người liên lạc: Fabian Payr, số điện thoại 06129-489513, địa chỉ email fpayr@musica-viva.de
Stadt-Raum Köln Sangha. Địa chỉ: Moltkestr. 79, 50674 Köln. Người liên lạc: Werner Heidenreich, số điện thoại 0221-562 58 05, số fax 0221-562 58 06, địa chỉ email info@stadtraum.de, trang nhà www.stadtraum.de
Stuttgarter Sangha. Địa chỉ: Adolf-Fremd-Weg 17, 70192 Stuttgart. Người liên lạc: Elke Gieß, số điện thoại 0711-2483528, địa chỉ email eagierss@hotmail.com
Strande. Địa chỉ: 24229 Strande, Schäfergang 5 Đức Quốc. Người liên lạc: Tamara Roth, số điện thoại 04349/913039.
Tecklenburg. Địa chỉ: Tulpenweg 15, 49545 Tecklenburg. Người liên lạc: Uwe Reichelt, số điện thoại 05482-5937, địa chỉ email uwe.reichelt@coatings.basf.org
Thich Nhat Hanh Sangha. Địa chỉ: Buddhistisches Zentrum Heidelberg Friedensstr. 20, Heidelberg. Người liên lạc: Gunnar Gorke, địa chỉ email mail@gunnar-goerke.de
Thich-Nhât-Hanh-Lotus-Sangha. Địa chỉ: Heinrich-Böll-Str. 12 63110 Rodgau-Jügesheim. Người liên lạc: Gabriela Lang, số điện thoại 06106- 130 95, địa chỉ email zendo-rodgau@web.de
Thich Nhât Hanh Sangha Heidelberg. Địa chỉ: 69121 Heidelberg. Người liên lạc: Ziba Behzadi, số điện thoại 06221/985382, địa chỉ email ziba.b@web.de, trang nhà www.mindful.de/heidelberg
Überlingen Sangha. Địa chỉ: Zum Hasel 9, 88662 Überlingen. Người liên lạc: Margret de Backere hoặc Steffi Höltje, số điện thoại 07551-94 58 67, địa chỉ email steffi-margret@web.de
Ulm Sangha. Địa chỉ: Eberhardstr. 44, 89073 Ulm. Người liên lạc: Dr. Munish Schiekel, số điện thoại 0731-926 03 90, địa chỉ email mb.schiekel@arcor.de
Weg der Achtsamkeit. Địa chỉ: 49074 Oshnabruck, Germany. Người liên lạc: Peer Krommrlbein, địa chỉ email pk.yoga@online.de
Wettenberg Sangha. Địa chỉ: Burgstr. 6, 35435 Wettenberg-Krofdorf. Người liên lạc: Günter Valentin, số điện thoại 0641-846 86.
Wettenberg-Wißmar. Người liên lạc: Pritá Trimborn, tại Deutschland. Số điện thoại 06406-76578 oder 76698, địa chỉ email prita@resourcenhaus.de
Wiesloch Sangha. Địa chỉ: Am Schlangengrund 12, 69168 Wiesloch. Người liên lạc: Evelyn Hiedell, số điện thoại 06222-51759, địa chỉ email evelyn.hiedell@web.de
Zenklausen in der Eifel Laien-Zen-Kloster. Địa chỉ: 54619 Lautzerath. Người liên lạc: Meutes-Wilsing và Judith Bossert Huffertsheck, số điện thoại 06559-467, địa chỉ email zenklausen@t-online.de, trang nhà www.zenklausen.de
Zenklausen Sangha. Địa chỉ: 54619 Lautzerath. Số điện thoại fax 065 59-13 42, trang nhà www.zenklausen.de
Zen-Meditationskreis Schlangenbad in der Dharma-Tradition von Thich Nhât Hanh. Địa chỉ: D-65388 Kornweg 8, Schlangenbad. Người liên lạc: Fabian Payr, số điện thoại 06129/489513, địa chỉ email fpayr@musica-viva.de

 Hà Lan
Sangha for Professional Helpers. Địa chỉ: Burgerstraat 35, 5311 CW Gameren. Người liên lạc: Jan Boswijk, số điện thoại (31) 418-561660, địa chỉ email boswijk@dds.nl
Sangha Groningen. Địa chỉ: Bottenmaheaerd 147, 9737 ND Groningen. Người liên lạc: Jan Erkamp hoặc Ilse Marjike Schot, số điện thoại 05-5423517, địa chỉ email emschot@hetcomnl
Sangha Leiden. Địa chỉ: Waardgracht 3 2312 Rn Leiden. Người liên lạc: Else Meerman, địa chỉ email meermanelse@hotmail.com.
Sangha Riverenland. Địa chỉ: Hogestraat 30, 6624 BB Heerewaarden. Người liên lạc: Rochelle Griffin, số điện thoại (31) 487-573378, địa chỉ email sanghariverenland@chello.nl
Sangha Rivierenland. Địa chỉ: Vunrulinden Center Hogestraat 28 6624 BB Heevewaarden. Người liên lạc: Rochelle Griffin, số điện thoại (31) 487-573315 số fax: (31) 487-573283, địa chỉ email Sangharivierenland@chello.nlvuur.vlinder@worldonline.nl, trang nhà www.aandacht.net
Sangha Schagen. Người liên lạc: Willy, địa chỉ email Willy.byl@quickcomnl, trang nhà www.aandacht.net
Stichting Leven in Aandacht. Địa chỉ: Van der Woudestraat 23, 1815 VT Alkmaar. Người liên lạc: Françoise Pottier, số điện thoại (31) 72-5125579, địa chỉ email info@aandacht.net, trang nhà www.aandacht.net
Strom end Water Sangha. Người liên lạc: Margriet, tại Sutphen, địa chỉ email Margrietversteeg@hetcomnl
Sunflower Sangha. Địa chỉ: Dorpsweg 8, 1711 RJ Hensbroek. Người liên lạc: Anneke Brinkerink, số điện thoại (31) 2.2645.2499 số fax: (31)2-2645-3590.
Tăng thân tại Netherland. Địa chỉ: Gasparito 6, Noord, Aruba, DWI. Ngươi liên lạc Sofie Slegers, số điện thoại 297.9939133, địa chỉ email scan@setarnet.aw
Zen Group for Mindful Living. Địa chỉ: Noud de Haas, Weezenhof 6455, 6536 AW Nijmegen. Số điện thoại liên lạc (31) 24.3444953, địa chỉ email info@nouddehaas.nl

Mễ Tây Cơ - Mexico 
Ensenada Zen Group/Pedro Ripa. Địa chỉ: Calle Décima #60-D Ensenada, Baja California. Số điện thoại liên lạc (52-6)174-4377, địa chỉ email avilaripa@yahoo.com, trang nhà www.geocities.com/zensenada
La Comunidad de la Paz. Địa chỉ: Las FLores 313 esq Periférico, Colonia Aguilas Pilares. Số điện thoại 044 55 5100 7439, địa chỉ email lorrainekeller@gmail.com, trang nhà www.institutocreeser.com.mx
La Comunidad de Plena Conciencia en Mexico. Địa chỉ: Peten 395, Col. Narvarte. Người liên lạc: Kate Small Marchevskova (Chân Tuệ Liên), số điện thoại 04455-2950-9402, địa chỉ email kmarchevskova@yahoo.com
Las Flores Sangha. Địa chỉ: Las Flores 313 Aguilas, Deleg. Alvaro Obregón Mexico City. Người liên lạc: Lorraine Keller, số điện thoại 044-55-5100-7439 hoặc 5680-6612.
Tăng thân tại Piantini, Santo Domingo. Địa chỉ: Nicholas Crespo, Gustavo Meja-Ricart Street #71, Caromang II Building, Apartment #204, số điện thoại (809) 562-2803.


Mỹ  
ALABAMA
Firefly Sangha. Địa chỉ: St. Francis of Assisi Episcopal Church, 3545 Cahaba Valley Rd, Birmingham-Indian Springs, AL 35124. Người liên lạc: Sharron Mendel, số điện thoại (205) 401-7541, địa chỉ email sharron_mendel@mindspring.com
ALASKA
Anchorage Zen Community. Địa chỉ: 3852 Caravelle Drive, Anchorage, AK 99502. Người liên lạc: Elizabeth McNeill, số điện thoại (907) 566-0143, địa chỉ email zen@alaska.net, trang nhà www.alaska.net/~zen
The Mindfulness Center of Southeast Alaska. Địa chỉ: 1401 Fritz Cover, Juneau AK 99801. Người liên lạc: Linda Buckley, số điện thoại (907) 789-0140.
ARKANSAS
Little Rock Ecumenical Buddhist Society. Địa chỉ: 321 Fountain Street, Little Rock, AR 72205. Người liên lạc: Becky Kilmer, số điện thoại (501) 372-6633, địa chỉ email bkilmer@aristotle.com
ARIZONA
Blooming Desert Lotus Sangha. Địa chỉ: 10355 Talisman Rd, Sun City, AZ 85351. Người liên lạc: Kathleen Lawrence, số điện thoại (623) 977-1612, địa chỉ email bloomingdesertlotus@yahoogroups.com, trang nhà www.bloomingdesertlotus.org
Desert Cactus Sangha. Địa chỉ: 5437 East Pinchot Avenue, Phoenix, AZ 85018. Người liên lạc: Marcie Colpas, số điện thoại (602) 952-0915, địa chỉ email mcolpas@yahoo.com
Hummingbird Sangha: Người liên lạc: Cheryl Beth Diamond tại Saddlebrook, AZ, số điện thoại (520) 818-6543.
Singing Bird Sangha. Địa chỉ: 1130 N. Norton Avenue, Tucson, AZ 85719. Người liên lạc: Julia Graf, số điện thoại (520) 318-0989, địa chỉ email jbgraf@worldcomatt.com
Peace House. Địa chỉ: 4601 E. Monte Vista Rd. Phoenix, AZ 85008. Người liên lạc: Rev. Marvin Brown, địa chỉ email peacehouse@cox.net, trang nhà www.peacehouseaz.org
Sacred Mountain Sangha: Địa chỉ: 12320 Daniel Way, Flagstaf, AZ 86004. Người liên lạc: Niki and Greg Dalder, số điện thoại (928) 527-1722, địa chỉ email nsachs@npgcable.com
CALIFORNIA
Ancient Forest Sangha. Địa chỉ: Arcata, CA 95521. Người liên lạc: Beth Schatzman, số điện thoại (707) 268-8039, địa chỉ email besrd@aol.com.
Alameda Sangha. Người liên lạc: Carolyn Torrente, số điện thoại (510) 917-6119, địa chỉ email catorren@bechtel.com
Central Berkeley. Người liên lạc: Glen Schneider, số điện thoại (510) 644-1776.
Bay Area Cyber Sangha: Chỉ liên lạc và chia sẻ trên mạng trưc tuyến (online community only), địa chỉ email salmons_leap@yahoo.com
Being Peace Zendo. Người liên lạc: Kenley Neufeld, số điện thoại (805) 646-4832, địa chỉ email sangha@neuhouse.com
Blooming Lotus Sangha. Người liên lạc: Kay Heatherly, tại San Francisco, số điện thoại (415) 922-1664 hoặc Narayan, số điện thoại (415) 586-7574, địa chỉ email kay@kayheatherly.com
Blooming Lotus Sangha: Người liên lạc: Christiane Tsouo Harvey tại Napa, số điện thoại (707) 255-8805, địa chỉ email criss@crissart.com
Bolinas Sangha. Người liên lạc: Cilla Brady, tại Marin County, số điện thoại (415) 868-0285, địa chỉ email duxxburyreef@cs.com
Buckeye Sangha. Địa chỉ: 2325 California St. Berkeley, CA 94703. Người liên lạc: Glen Schneider, số điện thoại (510) 644-1776.
Central Berkeley. Người liên lạc: Glen Schneider, số điện thoại (510) 644-1776.
Compassionate Heart Sangha. Người liên lạc: Jan McClure, tại Encinitas, số điện thoại (760) 942-2630, địa chỉ email mc006@pacbell.net
Deer Park Monastery. Địa chỉ: 2499 Melru Lane, Escondido, CA 92026. Số điện thoại (760) 291-1003 hoặc (760) 291-1028, địa chỉ email deerpark@plumvillage.org, trang nhà www.deerparkmonastery.org
Compassionate Heart Sangha. Địa chỉ: Woman’s Club of Hollywood, 1749 N. La Brea (south of Franklin Avenue), Los Angeles, CA. Số điện thoại (310) 322-3212, địa chỉ email philstein@sbcglobal.net, trang nhà http://groups.yahoo.com/group/lachsangha
Diving Deeper Sangha. Địa chỉ: P.O. Box 2031, Fort Bragg, CA 95437. Người liên lạc: Randy Bancroft, số điện thoại (707) 964-1855.
Family Sangha. Địa chỉ: 530 Sunlit Lane, Santa Cruz, CA. Người liên lạc: Nicola Amadora, số điện thoại (831) 426-6599.
Family/Child-Friendly Oakland Sangha. Người liên lạc: Joyce Selkow, số điện thoại (510) 339-1862, địa chỉ email joycehope@hotmail.com
Fragrant Earth Sangha. Địa chỉ: 2625 Alcatraz Avenue, Box 404, Berkeley, CA 94705. Số điện thoại liên lạc (510) 982-0444.
Fragrant Earth Sangha. Người liên lạc: Lennis Lyon, tại El Cerrito, số điện thoại (510) 524-7410.
Fragrant Rose Sangha. Địa chỉ: 684 Benicia Dr. Santa Rosa, CA. Người liên lạc: Jessica Peters Malmberg, số điện thoại (707) 538-4251, địa chỉ email jpkazibbon@yahoo.com
Friendship Sangha of the Heart. Địa chỉ: 5654 Ralston Street, Ventura, CA 93003. Người liên lạc: Neal Ortenberg, số điện thọai (805) 368-9835, địa chỉ email nealstuart@gmail.com, trang nhà www.uuventura.org
Gentle Heart Sangha. Địa chỉ: 181 Second Avenue, Suite 450, San Mateo, CA 94401. Người liên lạc: Lance Miller, số điện thoại (650) 340-9698, địa chỉ email lanmill@earthlink.net, trang nhà http://groups.yahoo.com/group/meditationgroupuubf
Green Gulch Farm. Địa chỉ: 1601 Shoreline Drive, Sausalito, CA 94965. Người liên lạc: Wendy Johnson, số điện thoại (415) 383-3134, số fax (415) 383-3128.
Global Heart Sangha: Người liên lạc: Laurel Houghton tại Fairfa, số điện thoại (415) 454 0391, địa chỉ email mindfulyoga@earthlink.net
Hayward Fourfold Community Sangha. Địa chỉ: 27878 Calaroga Ave. Hayward, CA 94545. Người liên lạc: Thượng Tọa Thích Từ-Lực, số điện thoại (510) 732-0728 (English-speaking), số fax (510) 732-2731, địa chỉ email qcndt@earthlink.com
Heart Sangha. Địa chỉ: 115 School St. Santa Cruz, CA 95063-2192. Người liên lạc: Jim Scott-Behrends, số điện thoại (831) 728-9138, địa chỉ email jsbehrends@aol.com
Hummingbird Sangha. Địa chỉ: 25072 Castlewood, Lake Forest, 92630 CA. Người liên lạc: Anissa Housley, số điện thoại (949) 273-6079, địa chỉ email anissahousley@yahoo.com, trang nhà http://groups.yahoo.com/group/hummingbirdsangha
Infinite Smile Sangha. Địa chỉ: 2940 Camino Diablo, Suite 200, Walnut Creek, 94598 CA, Hòa Kỳ. Người liên lạc: Michael McAlister, số điện thoại (925) 871-1622, địa chỉ email michael@infinitesmile.org, trang nhà www.infinitesmile.org.
Interfaith Buddhist Ministries. Người liên lạc: Ji-Sing Norman Eng, tại San Francisco Bay Area, số điện thoại (415) 235-5881, địa chỉ email ChiSing@aol.com, trang nhà www.InterMindful.com
Joyous Light of Gratitude Sangha: Địa chỉ email joyous.light@gmail.com.
(Dành riêng cho những người da màu.)
Korean Sangha. Người liên lạc: Changok Kim, tại L.A. và Orange County, số điện thoại (562) 697-1878, địa chỉ email drkim@renewhealing.com
Lá Bối Sangha. Người liên lạc: Ha Ton Phan, số điện thoại (408) 251-7792.
Lafayette Sangha. Địa chỉ: 3559 South Silver Springs Road, Lafayette, CA 94549. Người liên lạc: Leon Pyle, số điện thoại (925) 283-7271, số fax (925)283-9026, địa chỉ email penspyle@attbi.com
Laguna Woods Sangha. Người liên lạc: Adrienne Samson, tại Laguna Hill, số điện thoại (949) 653-0712, địa chỉ email adimail@yahoo.com
Light Heart Sangha. Người liên lạc: John Salerno-White, tại Vacaville, số điện thoại (707) 446-7245, địa chỉ email Lotusoforyou@comcast.com
Living Peace Meditation Community. Người liên lạc: Karen Van Dine, tại San Francisco, số điện thoại (415) 346-3923.
Malibu Sangha. Địa chỉ: 901 Crater Camp Dr. Malibu Canyon, CA 91302. Người liên lạc: Rosemary Alden, số điện thoại (818) 878-0046, địa chỉ email malibu@esangha.org, trang nhà www.esangha.org
Meditation in the Library. Địa chỉ: Santa Barbara City College, Santa Barbara, CA. Người liên lạc: Kenley Neufeld, số điện thoại (805) 965-0581, trang nhà http://library.sbcc.edu
Mindfulness, Diversity, and Social Change Sangha. Địa chỉ: First Unitarian Church, 14th St at Castro St, Oakland, CA 94612.Người liên lạc: Olga số điện thoại (510) 540-0141, Kym số điện thoại (510) 547-1254, địa chỉ email mindful@rightbox.com
Mindfulness in Education. Người liên lạc: Beth Levine, tại Albany, địa chỉ email compostbe@aol.com
Modesto Lotus Blossom Sangha. Địa chỉ: 1008 Lexington Dr, Modesto, CA 95350. Người liên lạc:, Don Vance, số điện thoại (209) 524-9333, địa chỉ email donvance@sonic.com
Monterey Peninsula Sangha. Địa chỉ: P.O. Box 131, Pacific Grove, CA 93950. Người liên lạc: Nancy Melton, số điện thoại (831) 647-9155, địa chỉ email nancymelton5678@yahoo.com
Morning Light Sangha. Người liên lạc: Chinh Nguyen, số điện thoại (650) 619-5486, địa chỉ email justsweetrice@hotmail.com
Mountain Sangha. Địa chỉ: Homestead Community Center, Mill Valley. Người liên lạc: Jerome Friedman, số điện thoại (415) 461-6476, địa chỉ email jerome.freedman@mindspring.com, trang nhà www.mountainsangha.org
New Generation Sangha. Người liên lạc: Brian, số điện thoại (510) 430-8726, hoặc Christian (510) 710-6542, địa chỉ email ngsangha@yahoo.com, trang nhà http://communityzero.com/ngs (Dành cho lứa tuổi từ 20 đến 30.)
Ocean Wave Sangha. Người liên lạc: Susan Glogovac, tại Long Beach, số điện thoại (562) 951-1999, địa chỉ email glogovac@csulb.edu
Olive Branch Sangha. Người liên lạc: Linda Haymond, tại Fresno, số điện thoại (559) 485-0609, địa chỉ email lindahaymond@hotmail.com, trang nhà www.neuhouse.com/sangha
Open Door Sangha. Địa chỉ: 2709 Alida Street, Oakland, CA 94602. Người liên lạc: J. Caleb Cushing, số điện thoại (510) 530-9340, địa chỉ email calecushing@sbcglobal.net
Open Gate (Mission) Sangha. Địa chỉ: 3271 20th St. Folsom, San Francisco, 94110 CA. Người liên lạc: Micheal Costuros, số điện thoại (415) 558-8994, địa chỉ email m@livebooks.com, trang nhà www.communitybuilders.meetup.com/3
Orange Blossom Sangha. Người liên lạc: Peter, tại Escondido, số điện thoại (760) 805-0308 hoặc Rhoda, số điện thoại (760) 805-4165.
Organic Garden Sangha. Địa chỉ: 9711 Washington Blvd. Watseka, Culver City, CA. Người liên lạc: John Graves, địa chỉ email gravesmusic@sbcglobal.net, trang nhà organicgardensangha@sbcglobal.org
Palm Tree Sangha. Địa chỉ: 10746 El Rubi Circle, Fountain Valley, 92708 CA. Người liên lạc: Chân Huyền, số điện thoại (714) 963-8086. địa chỉ email qhaduong@yahoo.com
Palo Alto Community of Mindful Living Sangha. Địa chỉ: 541 Cowper Street, Palo Alto, CA 94301. Người liên lạc: Renee Burgard, số điện thoại (650) 269-4807, địa chỉ email reneeburgard@yahoo.com
Palo Alto Friends Mindfulness Sangha. Địa chỉ: 2043 El Sereno Avenue, Los Altos, CA 94024. Người liên lạc: Susan Murphy, số điện thoại (650) 969-3452, địa chỉ email somurphy@earthlink.net
Peaceful Heart Sangha. Địa chỉ: 256 Dantley Way, Walnut Creek, CA 94598. Người liên lạc: Châu và Jim Yoder, số điện thoại (925) 930-9894, điện thoại fax (925) 932-7751, địa chỉ email cvyo@high-spirits.com
People of Color Sangha. Địa chỉ: Mama’s Hot Tamales Café, 2122 W. 7th St. Los Angeles, CA. Người liên lạc: Sandi Romero, số điện thoại (231) 487-4300, địa chỉ email sromero@iurd.org
Pink Moment Sangha. Địa chỉ: Ojai Retreat,160 Besant Rd, Ojai, CA 93023. Người liên lạc: Ginny, địa chỉ email virginiawalden@yahoo.com
PotLuck Sangha. Người liên lạc: Caleb Cushing, tại Oakland, số điện thoại (510) 530-9340, địa chỉ email calebcushing@sbcglobal.net
Q-Sangha: Tăng thân tại San Francisco, CA. Số điện thoại (415) 865-2750, địa chỉ email qsangha@mccsf.org, trang nhà www.MCCSF.org
Rainbow Falls Sangha. Người liên lạc: Megan Doherty, số điện thoại (949) 856-1606, địa chỉ email mmdoherty-legends@worldwidenet.att.net
Ridgecrest Sangha. Người liên lạc: Joy Adams, tại Ridgecrest, CA 93555, số điện thoại (760) 446-7075, địa chỉ email elfjoy@verizon.com
Ripening Sangha. Địa chỉ: Deer Park Monastery, 2499 Melru Lane, Escondido, CA. Địa chỉ email liên lạc khilsberg@sbcglobal.net. (Dành cho những vị tiếp hiện và tiếp hiện tập sự.)
River Oak Sangha. Địa chỉ: Redding Church of Religious Science, 1905 Hartnell, Redding, CA 96001. Người liên lạc: Terry Helbick-White, số điện thoại (530) 243-2439, số fax (530) 246-0945, địa chỉ email gregandterry@sbcglobal.net.
Riverside Joyful Sangha. Địa chỉ: 7458 Whitegate Ave. 92506 Riverside CA. Người liên lạc: Kitty Huang, số điện thoại (951) 780-0433, địa chỉ email krhuang@aol.com
Riverside Smiling Sangha. Địa chỉ: 1060 Tiger Tail Dr. Riverside, CA 92506. Người liên lạc: David Viafora, số điện thoại (951) 780-2736, địa chỉ email phapcuong@yahoo.com
Sacramento Buddhist Meditation Group. Người liên lạc: Terry Wenner hoặc Helen Hobart, tại Sacramento, số điện thoại (916) 452-1082, địa chỉ email hdhobart@aol.com, trang nhà http://www.sbmg.org
Sacred Sands Sangha. Địa chỉ: Unitarian Universalist Fellowship, 44845 Cedar Ave, Lancaster, CA. Người liên lạc: Dianna Rimer, số điện thoại (661) 256-7115, địa chỉ email voicesinthesky@antelecom.net
Santa Barbara Sangha. Người liên lạc: Chris Dawkins, tại Santa Barbara, số điện thoại (805) 452-8485 Địa chỉ email breathe_you_are_alive@yahoo.com
Sangha in the Woods. Địa chỉ: P.O. Box 655, Garberville, CA 95542. Người liên lạc: Diane Richardson, số điện thoại (707) 923-3449, địa chỉ email drrich53@hotmail.com
Silver Springs Sangha. Người liên lạc: Barbara Leitner, tại Diablo Valley, số điện thoại (925) 253-8300, địa chỉ email bleitner@pacbell.net
Slowly Ripening Sangha. Địa chỉ: The Still Point, 1163 E. East Ave. Ste. 103, Chico, CA 95926, Người liên lạc: Bob Speer, số điện thoại (530) 342-0255, địa chỉ email r.speer@att.com
South Bay Mindfulness Sangha. Người liên lạc: Margaret Flores, số điện thoại (408) 297-2961, địa chỉ email metagal@mac.com
SpiritPoint Sangha. Địa chỉ: liên lạc 2220 Conway Drive, Escondido, CA 92026. Địa chỉ email spiritpointr@mindspring.com
Still Water Sangha. Người liên lạc: Peter Kollock, tại Santa Barbara, số điện thoại (818) 878-0046, địa chỉ email stillwater@esangha.org
Strawberry Blossom Sangha. Người liên lạc: Carmen Kuchera, tại Ventura County, số điện thoại (805) 443-4241, địa chỉ email carmlight@aol.com
Sunday Morning Sangha. Địa chỉ: 2709 Alida Street, Portola Valley, CA 94602. Người liên lạc: David Ostwald, số điện thoại (650) 854-4596, địa chỉ email dostwald@worldnet.att.net
Thiện Tri Thức Sangha. Người liên lạc: Đức, địa chỉ email ducsnguyen@yahoo.com
Truckee Sangha. Người liên lạc: Cathy Nason, tại Truckee, số điện thoại (530) 587-0948, địa chỉ email cathynason@sbcglobal.net
Tuesday Morning Meditation Group. Người liên lạc: Susan Murphy, tại Los Altos, số điện thoại (650) 969-3452, địa chỉ email somurphy@earthlink.net
Two Rivers Sangha. Người liên lạc: Terry Wenner, tại Sacramento, số điện thoại (916) 452-1082 hoặc Helen Hobart, địa chỉ email hdholbart@aol.com
Ukiah Sangha. Người liên lạc: Jo-ann Rosen, tại Ukiah, số điện thoại (707) 462-7749, địa chỉ email bbdogpacif.com
Visalia Sangha. Người liên lạc: Susan Pembroke, tại Visalia, địa chỉ email peacebuddha@aol.com
Wabi Sabi Sangha. Người liên lạc: Chris Dawkins, tại Santa Barbara, số điện thoại (805) 452-8485, địa chỉ email breathe_you_are_alive@yahoo.com, trang nhà www.wabisabisangha.org
Wat Lao Sangha. Địa chỉ: Wat Lao Navaram Monastery, 6691 Manning St. San Diego, CA. Người liên lạc: Craig Smith, số điện thoại (858) 481-5498, địa chỉ email csmith.2468@yahoo.com
Windsong SangaJule. Người liên lạc: Jule Marini Biesiada, tại Merced, số điện thoại (209) 384-2835, địa chỉ email juleb13@scbglobal.com
Wednesday Sitting Group. Người liên lạc: Susan Pembroke, tại Ventura, số điện thoại (805) 659-4401, trang nhà insightmedtationofventura.org
World Beat Sangha. Địa chỉ: World Beat Center, Balboa Park, 2100 Park Blvd, San Diego, CA. Người liên lạc: Laura Hunter, số điện thoại (760) 740-9405, địa chỉ email earthlover@sbcglobal.net
Zen Meditation Good Works Sangha. Địa chỉ: San Jose State University, Rm 527 Dr. Martin Luther King Jr. Library, San Jose, CA, Hoa Kỳ. Người liên lạc: Jeff Paul, số điện thoại (408) 808-2636, địa chỉ email jpaul@sjsu.edu
CONNECTICUT
Community of Mindfulness New London and Bellflower Sangha. Địa chỉ: 28 Fanning Ave. Norwich, CT 06360. Người liên lạc: George Chaput, số điện thoại (860) 889-0131, địa chỉ email george.chaput@scomcom
Earth Holder Sangha. Địa chỉ: 798D Heritage Village, Southbury 06488. Người liên lạc: Judith Stevens, số điện thoại (203) 264-7807, địa chỉ email judithestevens@charter.net@yahoo.com
Fairfield County Sangha. Địa chỉ: Christ and Holy Trinity Church, Church Lane Westport, CT 06880. Người liên lạc: Nanette Greene, số điện thoại (203) 459-4718 , địa chỉ email nangreene@optonline.com
Greater Hartfort Sangha. Địa chỉ: 34 West Point Terrace, West Hartfort CT 060107. Người liên lạc: Bill Williams, số điện thoại (860) 561-3563, địa chỉ email Billwaw@aol.com
Harmony Sangha. Địa chỉ: 315 Leavenworth Road, Shelton 06484. Người liên lạc: Bruce Nichols, số điện thoại 203-929-9739, địa chỉ email bruce@peacepilgrim.org, trang nhà http://www.geocities.com/earthholdersangha/index.html?122090458977
Mindfulness Sangha. Địa chỉ: 255 Cherry St. New Britain, CT 06051. Người liên lạc: Bob Hoffman, số điện thoại (860) 612-0077, địa chỉ email bobhoffman09@earthlink.net, trang nhà www.haianpagoda.org
Oak Tree Sangha. Địa chỉ: 100 Silver Spring Rd. Ridgefield CT 06877. Người liên lạc: Ross Schneiderman, trang nhà www.OakTreeSangha.org
Po Jama Sangha. Địa chỉ: 153 West Vernon St, Manchester, CT. Người liên lạc: Tom Duva, số điện thoại (860) 729-2342, địa chỉ email tomduva1@comcast.com
Still River Sangha: Tăng thân tại Eastford, số điện thoại 960-974-2021, địa chỉ email duncanmary@charter.net
Willimantic Sangha. Người liên lạc: Jean Jakoboski, tại Willimantic, số điện thoại 860-423-3859, địa chỉ email jjakoboski@hotmail.com
COLORADO
Community of Mindful living: Số điện thoại (303) 545-2266, địa chỉ email contact@ccml.info, trang nhà http://www.ccml.info
Eyes of Compassion Sangha. Người liên lạc: Linda Giovani, tại Denver, số điện thoại (720) 529-8904, địa chỉ email lgiovanni@chubb.com
Full Moon Sangha. Người liên lạc: Elaine Sparrow, tại Idaho Springs, số điện thoại (303) 567-2927, địa chỉ email elaine_anne@earthlink.com
Hearthstone Sangha. Địa chỉ: 4700 W. 37th Ave. Northwest Denvor, CO. Người liên lạc: Val Stepien, địa chỉ email vonstep@ecentral.com
Mountain Stream Sangha. Người liên lạc: Jennifer Colton, số điện thoại 303-530-3118, địa chỉ email jen@dennisprintingservice.com, trang nhà http://groups.yahoo.com/group/mountainstream
Peaceful Heart Sangha. Địa chỉ: Viviane Ephraimson-Abt, CO. Người liên lạc: Fort Collins, số điện thoại (970) 222-5590, địa chỉ email peacefulheart@hotmail.com hoặc vabt@lamar.colostate.edu
Seeds of Awakening Sangha. Người liên lạc: Frank McGill, tại Boulder, số điện thoại (303) 443-4463, địa chỉ email frankmcgill@earthlink.com
Spacious Heart Sangha: Số điện thoại (303) 545-2266, địa chỉ email contact@ccml.info, trang nhà http://www.ccml.info/index.php?sangha#spacious
The Fireweed Sangha. Địa chỉ: 3279 El Pomar Rd, Colorado Springs, CO, 80906. Người liên lạc: Robert Hawkins, số điện thoại (719) 575-0408, số fax (719) 471-7072, địa chỉ email RFHIaw@aol.com
Valley Mindfulness Sangha. Người liên lạc: Jackie Unternahrer, tại Aspen, địa chỉ email happyawareness@yahoo.com
FLORIDA
Azalea Sangha. Địa chỉ: 4225 NW 34th Street, Gainesville 32605. Người liên lạc: Marty Clark, số điện thoại (352) 215-3962, địa chỉ email RMKC@cox.net
Blue Ocean Sangha. Địa chỉ: 726 6th St. Miami Life Center, Miami Beach 33139. Người liên lạc: Antonio Brunner, điện thoại 305-215-8110, địa chỉ email info@blueoceansangha.org, trang nhà http://www.blueoceansangha.org/
Blueberry Sangha. Địa chỉ: 1841 Selva Grande, Atlantic Beach, FL 32233. Người liên lạc: Phil Robinson, số điện thoại (904) 246-7263.
Broward Lotus Sangha. Địa chỉ: 7504 Pembroke Rd. Pembroke, Pines 33024. Người liên lạc: Dr. Martha Martinez, số điện thoại (954) 665-4325, địa chỉ email info@BrowardLotusSangha.org, trang nhà http://www.browardlotussangha.org
Community of Mindfulness. Địa chỉ: P.O. Box 1114645 Naples, FL 34108. Người liên lạc: Fred Eppsteiner, số điện thoại (239) 513-2699, trang nhà www.naplesmindfulness.org
Dancing Water Sangha. Địa chỉ: 807 Lorena Rd, Lutz, FL 33548. Người liên lạc: Sandy Garcia, số điện thoại (813) 949-7729, địa chỉ email sjgarcia@cs.com
Fish Lake Sangha. Địa chỉ: 9222 Charles E Limpus Rd Orlando, FL 32836. Người liên lạc: Bob Allen, địa chỉ email Pbroo@aol.com
Indian River Mindfulnes Group. Địa chỉ: 6945 Crepe Myrtle Drive, Grant, FL 32949. Người liên lạc: Kathy Doner, số điện thoại (407) 725-3691
Key West Mindfulness Sangha. Địa chỉ: P.O. Box 245, Key West, FL 33041. Người liên lạc: Roberta Marks, số điện thoại (305) 96-4427, địa chỉ email robmarks@aol.com
Laurel Oak Sangha. Địa chỉ: 2903 Montfichet Lane, Winter Park, FL 32792. Số điện thoại liên lạc (407) 677-5175, địa chỉ email matthisattva@steelbird.net, trang nhà www.laureloaksangha.org
Miami Beach Sangha. Địa chỉ: 3078 Alton Rd Miami Beach, FL 33140. Số điện thoại liên lạc (305) 532-7784, (305) 519-6791, địa chỉ email robert@miamibeachsangha.org, trang nhà www.miamibeachsangha.org
St. Petersburg Community of Mindfulness. Địa chỉ: 1045 9th Ave. N, St. Petersburg 33705. Người liên lạc: Fred Eppsteiner, địa chỉ email stpete-updates@floridamindfulness.org, trang nhà www.floridamindfulness.org
Tallahassee Community of Mindfulness. Địa chỉ: 1006 Waverl Rd, Tallahassee, FL 32312-2814. Người liên lạc: Ralph Dougherty, số điện thoại (850) 385-8358, địa chỉ email ralphd@chem.fsu.edu
Tampa Community of Mindfulness. Địa chỉ: 1101 West Kennedy Blvd, Tampa 33606. Người liên lạc: Fred Eppsteiner, địa chỉ email dws-updates@floridamindfulness.org, trang nhà www.floridamindfulness.org
The Live Oak Sangha. Địa chỉ: 6408 NW 33rd Terrace, Gainesville, FL 32653 Hoa Kỳ. Người liên lạc: Alberto Breccia, số điện thoại (352) 379-1109, địa chỉ email Adriaticol1996@yahoo.com
The Sangha of West Volusia County. Địa chỉ email voulusiasangha@yahoo.com, trang nhà www.sanghavolusia.org
Vision Farms Meditation and Retreat Center. Địa chỉ: P.O. Box 154 McIntosh, FL 32664 . Số điện thoại liên lạc (352) 591-4791, địa chỉ email info@visionfarms.com, trang nhà www.visionfarms.com
Zen Sangha of Tampa Bay. Địa chỉ: 2810 S. Foster Ave. Tampa, FL 33611-5035 Hoa Kỳ. Người liên lạc: Jim Litman, số điện thoại (813) 295 0153, địa chỉ email DarkZen@webtv.net, trang nhà www.community.webtv.net/DarkZen/ZenCenterofTampaBay
GEORGIA
Breathing Heart Sangha: Địa chỉ email Sangharus@yahoo.com
Heartpine Sangha. Địa chỉ: Yoga on Vine, 12 E. Vine Street, Statesboro 30458. Người liên lạc: Virginia and Steve Black, địa chỉ email heartpinesangha@gmail.com.
Live Oak Sangha. Người liên lạc: Jeremy Williams tại, Savannah, số điện thoại 912-604-4262, địa chỉ email Jeremyow@msn.com
HAWAII
Dharma Friends. Địa chỉ: P.O. Box 795 Kapaeau, HI 96755. Người liên lạc: Annie Kotler và Therese Fitzgerald, số điện thoại (808) 886-6123, địa chỉ email DharmaFriends@aol.com
Hawaii Peace Center. Địa chỉ: 19 N. Pauahi St, Honolulu. Người liên lạc: Molly Gluek, số điện thoại 808 625-1022, địa chỉ email turtlesmolly@yahoo.com
Honolulu Mindfulness Community. Địa chỉ: 2040 Nuuanu #1405, Honolulu, HI 96817. Người liên lạc: Ernestine Enomoto số điện thoại (808) 521-9012, địa chỉ email enomotoe@hawaii.edu
Mindfulness Meditation Sangha. Địa chỉ: Hilo, HI 96712. Người liên lạc: Michael Donenfeld, số điện thoại (808) 933-9696.
Still Life Sangha. Địa chỉ: HC R2- Box 9542, Keaau, HI 96740. Số điện thoại liên lạc (808) 966-5057.
Wild Ginger Sangha. Địa chỉ: P.O. Box 2079 Kamuela, Hawaii 96743. Người liên lạc: John Balaam, số điện thoại (808) 885-5585, địa chỉ email jbhi@aloha.net
IDAHO
Beginner’s Mind Sangha. Địa chỉ: 746 Santa Paula Ct., Boise, ID 83712-6564. Người liên lạc: Gary E. Richardson, số điện thoại (208) 336-2128 hoặc (208) 841-3414, địa chỉ email beginane@cablone.com
Looking Deeply Mindfullness Group. Địa chỉ: 725 Lomax St. Apt. 2, Idaho, Falls 83401-2714. Người liên lạc: Jeffrey Trunzer, số điện thoại 208-542-5131, địa chỉ email trunzida@yahoo.com
Mindfulness Sangha of the Palouse. Địa chỉ: 214 N Main, Suite C, Moscow, ID 83843. Người liên lạc: Pamela Berger, số điện thoại (208) 883-3311, địa chỉ email pberger@moscow.com
ILLINOIS
Accidental Buddhist Sangha. Người liên lạc: Jack Hatfield tại Downers Grove, số điện thoại (630) 375-0881, địa chỉ email jackhat1@aol.com
Awakening Heart Sangha. Địa chỉ: Bartlett, IL 60103. Người liên lạc: John Cregier số điện thoại (630) 837-7142, địa chỉ email info@awakeningheartsangha.org.
Heart Land Sangha. Địa chỉ: 1304 W. Delaware, Urbana 60180. Trang nhà http://www.iamhome.org/usa_sangha.aspx
Lakeside Buddha Sangha. Địa chỉ: P.O. Box 7067 Evanston, IL 60201. Người liên lạc: Jack Lawlor, số điện thoại (847) 475-0080.
Prairie Buddha Sangha. Địa chỉ: 261 Barnside Circle, Geneva, IL 60134. Người liên lạc: Mike Fleck, số điện thoại (603) 208-7579, địa chỉ email PrairieBuddhaSangha@yahoo.com, trang nhà www.prairiebuddhasangha.org
INDIANA
Friends of Awakening Sangha. Địa chỉ: 4370 Cooper Rd, Indianapoils, IN 46228. Người liên lạc: Ingrid Sato, số điện thoại (317)291-1776, điện thoại fax (312) 293-8376 Địa chỉ email Ingsat@aol.com, trang nhà www.friendsofawakenig.com
Indiana Lotus Sangha. Địa chỉ: 3887 E. Woodsmall Drive, Terre Haute, IN 47802. Người liên lạc: Maxine Nancy Carter, số điện thoại (812) 299-2926, điện thoại fax (812) 299-5117, địa chỉ email foxridge@gte.com
Lotus of Joy Sangha: Địa chỉ: 134 1/2 South Grant st. Kendallville 46755. Người liên lạc: W. Kimmel, số điện thoại (260) 582-6061, địa chỉ email lotusofjoy@gmail.com, trang nhà http://groups.myspace.com/lotusofjoy
Mindful Heart Buddha Sangha. Địa chỉ: 20 Walnut St., Suite 120, Evansville 47708, địa chỉ email mindfulheart@gmail.com, trang nhà http://mindfulheartbuddhasangha.com
IOWA
Des Moines Meditation and Mindfulness Group. Người liên lạc: Charlie Day tại Des Moines, địa chỉ email charlesday1@mchsi.com
Prairie River Sangha. Người liên lạc: Steve Spring, địa chỉ email springbeard@hotmail.com
KANSAS
Peace Sangha. Địa chỉ: 842 West 21st Street, Lawrence, Kansas 66046. Người liên lạc: Sven Erik Alstrom, số điện thoại (785) 749-1018, địa chỉ email alstrom@sbcglobal.com
Sunflower Sangha. Địa chỉ: P.O. Box 782894, Wichita, KS 67278-2894. Người liên lạc: Thanh Duong hoặc Molly Traffas, số điện thoại (316) 687-2951, địa chỉ email thanhvanduong@hotmail.com hoặc mzmolly@sbcglobal.com
KENTUCKY
Louisville Community of Mindful Living. Địa chỉ: 107 Crescent Avenue, Louisville, KY 40206. Người liên lạc: số điện thoại (502) 259-5373, địa chỉ email tonyglore@sanghalou.org, trang nhà www.sanghalou.org
The Peace and Compassion Buddha Circle-CML/UBC. Địa chỉ: 1544 Quadrant Ave. Louisville, KY 40205. Người liên lạc: Bronson Rozier, số điện thoại (502) 451-2193, địa chỉ email brozier@bellsouth.com
Unitarian Universalist Church of Lexington Mindfulness Sangha. Địa chỉ: 3564 Clays Mill Road, Lexington, KY 40503. Người liên lạc: Reverend Cynthia Cain, số điện thoại (859) 223-1448, địa chỉ email uuyogi@aol.com
LOUSIANA
Blue Iris Sangha. Địa chỉ: 2419 Chartres, New Orleans, LA 70117-8606. Người liên lạc: Dewain Belgard, số điện thoại (504) 947-6227, địa chỉ email dbelgard@bellsouth.net, trang nhà http://home.bellsouth.net/p/pwp-blueirissangha
Shunyata Sangha. Địa chỉ: 8470 Goodwood Blvd., Baton Rouge, LA Hoa Kỳ. Người liên lạc: David Waite, số điện thoại (225) 763-9389.
MAINE
Casco Bay Mindfulness Sangha. Địa chỉ: 5 West Main Street, Yarmouth, ME 04096. Người liên lạc: Ginny Keegan, số điện thoại (207) 846-8863, địa chỉ email gkeegan@maine.rr.com
Morgan Bay Zendo. Địa chỉ: P.O. Box 838, Blue Hill, ME 04614. Người liên lạc: Howard Evans và Vicki Pollard, số điện thoại (207) 374-9963, điện thoại fax (207) 374-2946, địa chỉ email howard7@downeast.net, trang nhà www.morganbayzendo.org
Mountain Heart. Địa chỉ: Bethel 04217. Người liên lạc: Cynthia Handlen, số điện thoại 207-671-1532, địa chỉ email cynthia.handlen@gmail.com
Open Heart Sangha. Địa chỉ: Unitarian-Universalist Church 96 Main Street Yarmouth, Maine. Người liên lạc: Tania Jo Hathaway, số điện thoại (207) 749-3022, địa chỉ email tania@openheartsangha.org, trang nhà openheartsangha.org
Orchard Sangha. Địa chỉ: 280 Maine St. Winthrop, ME 04364. Người liên lạc: Continuous Connection of the Heart, địa chỉ email nowmind1948@hotmail.com, trang nhà http://www.prajnaparamita.com
Peaceful Action Sangha. Địa chỉ: P.O. Box 215, Milbridge, ME 04658. Người liên lạc: Judith Toland, số điện thoại (207) 546-4244.
Peaceful Heat: Địa chỉ: 69 Winthrop Street Augusta 04355. Người liên lạc: Marty Soule, số điện thoại 207-685-9270, địa chỉ email martysoule@gmail.com
Portland Zen Meditation Center. Địa chỉ: 150 St. John Street, Portland, ME 04102. Người liên lạc: Keith Walker, số điện thoại (207) 773-8480, địa chỉ email walkerpottery@yahoo.com
True Heart Sangha. Địa chỉ: RR2 Box 596, Lincolnville, ME 04849. Người liên lạc: Mair Honan số điện thoại (207) 763-3692.
MARYLAND
Christ Church Mindfulness Meditation Group. Địa chỉ: 4929 Hine Drive, Shady Side, MD 20764. Người liên lạc: Richard Crenshaw, số điện thoại (443) 223-0234, địa chỉ email richard@maggiesmusic.com
Fresh Breeze Mindfulness Sangha. Địa chỉ: Govans Presbyterian Church 5824 York Road, Baltimore, MD. Người liên lạc: Carol Fegan, số điện thoại (410) 323-2180, điện thoại fax (410) 323-9078, địa chỉ email freshbreeze@earthlink.com
Lotus Moon Mindfulness Sangha. Địa chỉ: 8341 Libertytown Road Berlin, MD. 21811. Người liên lạc: Chantal Wilkins, số điện thoại 410-251-9982, địa chỉ email Namaste8341@aol.com
Still Water Mindfulness Practice Center. Địa chỉ: 6814 Westmoreland Avenue, Takoma Park, MD 20912. Người liên lạc: Mitchell Ratner, số điện thoại (301)270-8353, địa chỉ email info@stillwatermpc.org, trang nhà www.StillWatermpc.org
The Lotus Heart Mindfulness Community. Địa chỉ: 810 W. 36th Street, “The Avenue” in Hampden Baltimore, MD 21211. Người liên lạc: Michael Goodman, số điện thoại (410) 833-6685, địa chỉ email m_goodman33@hotmail.com, trang nhà www.lotusheartsangha.com
True Names Sangha: Người liên lạc: Avalon Wellness tại Baltimore, địa chỉ email daisy@daisybarquist
Unitarian Universalist Church of Annapolis Sangha. Địa chỉ: 333 Dubois Road, Annapolis, MD 21401. Người liên lạc: Art Hansen, số điện thoại (410) 266-8044
Washington Mindfulness Community. Địa chỉ: P.O. Box 11168, Takoma Park, MD 29013. Người liên lạc: Richard Brady and Barbara Newell, số điện thoại (301) 681-1036, địa chỉ email wmc@mindfulnessdc.org, trang nhà www.mindfulnessdc.org
Washington Mindfulness Community. Địa chỉ: P.O. Box 11168, Takoma Park, MD 20913. Người liên lạc: Richard Booty số điện thọai 301-681-1036, địa chỉ email info@mindfulnessdc.org, trang nhà www.mindfulness.org
MASSACHUSETTES
Berkshire Mountain Sangha. Địa chỉ: Berkshire Mountain Yoga 30 Elm Court, Great Barrington, MA 01230. Người liên lạc: Sharon Coleman, số điện thoại liên lạc (518) 325-6974
Cape Sangha. Địa chỉ: 39 Fieldstone Drive, Dennis, MA 02638. Người liên lạc: Jim Kershner, số điện thoại (508) 385-8296, địa chỉ email jim@capesangha.org, trang nhà www.capesangha.org
Clock Tower Sangha of Magical Maynard . Địa chỉ: 20 Elm Street, Maynard, MA 01754. Người liên lạc: Andrew Weiss, số điện thoại (978) 897-0796, địa chỉ email shakti@galaxy.net, trang nhà http://members.aol.com/ctsangha
Earth and Sky Sangha. Địa chỉ: 60 Harding Avenue, North Adams, MA 01247. Người liên lạc: Ann Leonesio, số điện thoại (413) 663-5205, địa chỉ email magic48@usa.com
Hopping Tree Sangha: Địa chỉ: Yoga Center Amherst, 17 Kellogg Avenue, 2nd Floor, Amherst 01002. Người liên lạc: Wendy Germain, số điện thoại , địa chỉ email Hoppingtreesangha@yahoogroups.com, trang nhà http://groups.yahoo.com/group/Hoppingtreesangha
Mountain Bell Sangha. Địa chỉ: 366 Marsh Street, Belmont, MA 02178. Người liên lạc: John Bell hoặc Kaay Tiffany số điện thoại (617) 484-3441 hoặc (781) 862-4726, địa chỉ email jbell@youthbuild.org hoặc ktiffany@rcn.com
Old Path Sangha. Địa chỉ: 38 Temple Street, Boston, MA 02114. Người liên lạc: Sue Bridge, số điện thoại liên lạc (617) 367 3165, số điện thoại fax (617) 367-8017
The House Sangha of Salem and Marblehead. Địa chỉ: 13 Crombie Street, Salem, MA 01970. Người liên lạc: Robert Wall, số điện thoại (978) 744-5685, địa chỉ email wall.r@comcast.com
The Joyful Heart Sangha. Địa chỉ: Old Ship UU Hingham, MA 02043. Người liên lạc: Susan Schmidt, số điện thoại (781) 383-6028, địa chỉ email joyfulheart@comcast.com
Turtle Path Mindfulness Practice Community. Địa chỉ: 65 Water Street Worcester, MA 01604. Người liên lạc: Clifford Reiss, số điện thoại (508) 856-0970, địa chỉ email turtlepathcouncil@yahoo.com, trang nhà www.thekaleidoscope.com/TPath/home.html
West County Sangha. Địa chỉ: 30 Windy Hill, Shelburne Falls 01370. Người liên lạc: Pru Grand, số điện thoại 413 625 9495, địa chỉ email pru@wilderwindy.com.
MICHIGAN
Bishop Road Mindfulness Center. Địa chỉ: 6356 Bishop Road, Lansing, MI 48911-6211. Người liên lạc: Carolyn White, số điện thoại (517) 351-5866 , địa chỉ email carolynw@pilot.msu.edu
Blue Water Community of Mindful Living. Địa chỉ: 2713 Hancock, Port Huron, MI 48060. Người liên lạc: Mary Basrai, số điện thoại (810) 982-4597, địa chỉ email mbasrai@glis.net hoặc Denni Lesinski 5726 Lakeshore Rd., Fort Gratiot, Mi 48059, số điện thoại (810) 385-4293, địa chỉ email denatlake@arecomcom
Chua Tam Quang/Clear Mind Temple Sangha. Địa chỉ: 1015-129th Ave. Bradley, Michigan 49311. Người liên lạc: Ian Speed, số điện thoại (616) 983-4585, địa chỉ email ian_speed@hotmail.com
Clear Water Sangha. Địa chỉ: 3781 East Shore Drive, Grawn, MI 49637. Người liên lạc: Greg Holmes và Katherine Roth, số điện thoại (231) 276-3825, địa chỉ email dharmadocs@chartermi.net
Dancing Rabbit Sangha. Địa chỉ: P.O. Box 422, Elk Rapids, MI 49629. Người liên lạc: Trisha Perlman, số điện thoại (616) 264-8813, fax (616) 347-9752, địa chỉ email mwinnell@freeway.com
Huron River Sangha: Người liên lạc: Laura Seligma tại Ann Arbor, số điện thoại (734) 327-1180, địa chỉ email Soaringcrane1@comcast.com
Huron River Sangha. Địa chỉ: 2629 Danbury Lane Ann Arbor, MI 48103. Người liên lạc: Laura Seligman, địa chỉ email tienastione@comcast.net
Lansing Area Mindfulness Community. Địa chỉ: Van Hanh Temple, 3015 S. Washington St. Lansing, Michigan 48912. Người liên lạc: Carolyn White, địa chỉ email carolynw@msu.edu
Mindfulness Meditation Sangha. Địa chỉ: 1520 W. North St. Kalamazoo MI 49006. Người liên lạc: Michael Donenfeld, số điện thoại liên lạc (269) 345-6990
Serene Jewel Sangha: Địa chỉ: Petoskey 49770. Người liên lạc: Michael Winnell, số điện thoại 231-347-5557, địa chỉ email serene.jewel@gmail.com, trang nhà http://iamhome.org/usa_sangha.aspx
MINNEAPOLIS
Blooming Heart Sangha. Địa chỉ: Heartwood Mindfulness Center 3706 E. 34th St. Mpis 55406 MN. Người liên lạc: Judith Lies, địa chỉ email judithlies@visi.com
Compassionate Ocean Dharma Center. Địa chỉ: 3206 Holmes Avenue, Minneapolis, MN 55408. Người liên lạc: Joen Snyder O’Neal và Michael O’Neal, số điện thoại (612) 825-7658, địa chỉ email meditate@oceandharma.org, trang nhà www.oceandharma.org
MINNESOTA
Awakening to Life. Người liên lạc: Eric Putkonen tại Plymouth, số điện thoại 763-383-6040, địa chỉ email eputkonen@gmail.com
Blooming Heart Sangha. Người liên lạc: tại Minneapolis, MN. Judith Lies, số điện thoại 612 724 8168, địa chỉ email judithlies@visi.com
Compassionate Ocean Dharma Center. Địa chỉ: 3206 Holmes Avenue, Minneapolis 55408. Người liên lạc: Joen Snyder O’Neal and Michael O’Neal, số điện thoại (612) 825-7658, địa chỉ email meditate@oceandharma.org, trang nhà http://www.oceandharma.org
Hidden Mountain Center. Người liên lạc: Jim Grosman tại, Brainerd, số điện thoại (218) 828-6479, địa chỉ email grossman@brainerd.com
Twin Cities Sangha. Địa chỉ: 3043 47th Ave. S. MN 55406. Người liên lạc: Judith Lies, số điện thoại liên lạc (612) 724-8168.
MISSOURI
Community of Mindful Living - Heartland Sangha. Địa chỉ: Unity Temple on the Plaza, 707 W 47th St., Kansas City, MO 64112-1806. Người liên lạc: Bethany Klug, số điện thoại (816) 333-3043, địa chỉ email dshunyata@yahoo.com, trang nhà http://groups.yahoo.com/group/cml-heartlandsangha
Silver Maple Sangha. Địa chỉ: Emerson UU Chapel 73 Strecker Rd. Baldwin, MO 63011. Người liên lạc: Joyce Patton, số điện thoại liên lạc (636) 256-7393.
Springfield Sangha: Người liên lạc: Paul Duckworth tại Springfield, số điện thoại, địa chỉ email springfieldsangha@yahoogroups.com, trang nhà http://groups.yahoo.com/group/springfieldsangha
White Cloud Blue Sky Sangha: Địa chỉ: 11990 Barnes Chapel Rd, Columbia 65201.
MONTANA
Flowing Mountain Sangha: tại Montana. Người liên lạc: Kristine Gray, địa chỉ email mountainenergy@netzero.net
Flowing Mountains Sangha. Địa chỉ: 909 Breckenridge, Helena, MT 59601. Người liên lạc: Zan Murray, số điện thoại (406) 495-0290, địa chỉ email mtmurrays@earthlink.com
Open Circle Sangha. Địa chỉ: 634 University Street, Helena, MT 59601. Người liên lạc: David Cooper, số điện thoại (406) 442-4344, địa chỉ email BPCG98A@Prodigy.com
Open Way Mindfulness Center. Địa chỉ: 702 Brooks Street Missoule, MT 59801 Hoa Kỳ. Người liên lạc: Rowan Conrad, địa chỉ email conradrw@aol.com, hoặc Greg Grallo, địa chỉ email ggrallo@highstream.com
Open Way Sangha. Địa chỉ: P.O. Box 7281, Missoula, MT 59807-7281. Người liên lạc: Rowan Conrad, số điện thoại (406) 549-9005, địa chỉ email Conradrw@aol.com, trang nhà http://www.r-b.com/openway
NEBRASKA
Honey Locust Sangha. Địa chỉ: 3317 Lafayette Ave., Omaha, NE 68131. Người liên lạc: Mike McMahon, số điện thoại liên lạc (402) 558-3112.
NEVADA
Desert Blossom Sangha: tại Las Vegas, NV Hoa Kỳ.
Dharma Zephyr Sangha. Địa chỉ: 6205 Franktown Road Carson City, NV 89704. Người liên lạc: Kathy Schwerin, số điện thoại (775) 882-4980.
Lotus in the Desert Sangha. Địa chỉ: 9400 Aspen Glow Dr. Las Vegas, NV 89134. Người liên lạc: John Lanzillotta, số điện thoại (702) 228-7631, địa chỉ email batti@coam.com
Tuesday Night Mindfulness Group. Người liên lạc: Brian Kimmel tại Las Vegas, số điện thoại (702) 461-8422, địa chỉ email Dbrian@briankimmel.com.
NEW HAMPSHIRE
Mindfulness Practice Center of the Upper Valley. Địa chỉ: 747 Hartford St., White River 05001. Số điện thoại 802-436-1136, địa chỉ email ineke@vermontel.net
Monadnock Mindfulness Practice Center. Địa chỉ: 103 Roxbury Street, Suite 301 Keene, NH 03431. Người liên lạc: Tom Bassarear, số điện thoại (603) 357-8325, trang nhà www.mindfulness.us
Morning Sun: Số điện thoại 802-436-1136.
Southern New Hampshire Sangha. Địa chỉ: 6 Colchester Road, Windham, NH 03087. Người liên lạc: Robert Pollina, số điện thoại (603) 898-8719, địa chỉ email inquiry@nhsangha.org, trang nhà www.nhsangha.org
NEW JERSEY
Buddhist Sangha of South Jersey. Địa chỉ: 164 Cheyenne Trail, Medford Lakes, NJ 08055. Người liên lạc: Walt Lyons, số điện thoại (609) 953-921, địa chỉ email wslyons@earthlink.com
Hunterdon Meditation Circle: Người liên lạc: Deedee Eisenberg tại Annandale, số điện thoại (908) 832-7044, địa chỉ email newmoves@mindspring.com.
Island Refuge Sangha. Địa chỉ: 6 Ross Drive E., Brigantine, NJ 08203. Người liên lạc: Jules Hirsch, số điện thoại (609) 266-8281, địa chỉ email JHintuit@aol.com
Laughing Pines Sangha. Địa chỉ: 343 Harvey Ave Pine Acres, Depford Twp, NJ 08090. Người liên lạc: Elise Segal, số điện thoại (856) 415-1131, địa chỉ email Laughingsangha@aol.com
Mindfulness by the Shore. Địa chỉ: 24 Tulip Lane, Colts Neck, NJ 07722. Người liên lạc: Judy Weaver, số điện thoại (732) 946-9125, địa chỉ email jsweave9@aol.com
Old Path Sangha. Địa chỉ: River and Chapel Road New Hope 18938. Người liên lạc: Valerie Brown, số điện thoại (732) 937-7512, địa chỉ email vbrown@njsba.com
Orange Maple Sangha. Địa chỉ: 140 College Place, South Orange, NJ 07079. Người liên lạc: Mollie O’Brien hoặc Jean Vitrano, số điện thoại (973) 762-3356, địa chỉ email mollieobrien@yahoo.com
Practice Community at Franklin Lakes. Địa chỉ: 730 Franklin Lakes Road, Franklin Lakes, NJ 07417. Người liên lạc: Jack Lohr, số điện thoại (201) 891-0511, Fax (201) 891-0517, địa chỉ email pcfl@verizon.net, trang nhà www.pcfl.org
The Heart of the Lotus Sangha. Địa chỉ: 135 N. Sixth Avenue, Highland Park, NJ 08904. Người liên lạc: Pat Morris, số điện thoại (732) 777-0152 Fax (425) 962-5541, địa chỉ email pmorrisb@optonline.com
NEW MEXICO
Blooming Lotus Sangha. Địa chỉ: St Mary’s Spirituality Center 1801 North Alabama Silver City. Ngưởi liên lạc George Farmer, số điện thoại 575-313-7417, địa chỉ email geofarm_78729@yahoo.com, trang nhà http://groups.yahoo.com/group/BloomingLotusSangha
Desert Rain Sangha: Địa chỉ: 1705 1/2 Agua Fria St. Santa Fe 87501. Người liên lạc: Mary Keough, địa chỉ email mary@marikio.com, trang nhà http://desertsangha.wordpress.com
Las Cruces Sangha. Địa chỉ: 3330 Majestic Ridge, Las Cruces, 88011 . Người liên lạc: Reba Smith, số điện thoại (505) 522-0691, địa chỉ email reba@zianet.com
Mindful Heart Sangha. Địa chỉ: 166 Camino de San Francisco, Placitas 87043. Người liên lạc: Lorena Monda, địa chỉ email lorenamon@aol.com
Open Heart Sangha. Địa chỉ: PO Box 4534, Taos 87571. Người liên lạc: Stephen Rose, số điện thoại (505) 758-1290, địa chỉ email roselaw@laplaza.org
Rainbow Sangha: David Percival Người liên lạc: tại Albuquerque, số điện thoại (505) 266-9042, Địa chỉ: emaild perciva@unm.edu
Turtleback Mountain Sangha: tại New Mexico. Người liên lạc: Rick Fendrick, địa chỉ email lotus2b@yahoo.com
Upaya Foundation. Địa chỉ: 1404 Cerro Gordo Rd. Santa Fe 87501. Người liên lạc: Joan Halifax, số điện thoại (505) 986-8518, địa chỉ email upaya@RT66.com
NEW YORK
Adirondack Interbeing Mindfulness Community. Địa chỉ: P.O. Box 389, Wilmington, NY 12997. Người liên lạc: Dennis Koenig, số điện thoại (518) 946-7775, địa chỉ email dkoenig56@hotmail.com hoặc http://groups.msn.com/dirondackInterbeingMindfulnessCommunity
Blooming Lilac Sangha. Địa chỉ: 257 Fishell Rd. Rush (Rochester), NY 14543. Người liên lạc: Janet Chaize, số điện thoại (585) 533-1461, địa chỉ email jchaize@rochester.rr.com
Budding Flower Sangha. Người liên lạc: Edward Pierce tại Newburgh, số điện thoại (914) 805-3284, địa chỉ email edwardpierce@lycos.com, trang nhà www.buddingflower.org
Cedar Cabin Sangha. Địa chỉ: 605 West King Road Ithaca, NY 14850. Người liên lạc: Pamela Goddard, số điện thoại (607) 273-8678, địa chỉ email pamela@tedcrane.com
Chua Tu Hieu Buddhist Cultural Center. Địa chỉ: 7 Donlen Drive Cheektowaga, NY 14225. Người liên lạc: Tâm Hòa Ái, số điện thoại (716) 891-4594, địa chỉ email ReverendKoshu@aol.com
Community of Mindfulness New York Metro. Địa chỉ: 311 W. 97 St. New York. Người liên lạc: David Flint, số điện thoại 212-666-4104 trang nhà www.mindfulness.org
Kingfisher Sangha. Người liên lạc: Cailie Currin. điện thọai (518) 677-2797, địa chỉ email ccurrin@currinlawoffice.com, trang nhà http://www.kingfishersangha.com
Kwan Yin Sangha. Địa chỉ: 10 Patchin Place (113 W. 10th street) New York City. Người liên lạc: Diane Wolkstein, số điện thoại 212-929-6871, địa chỉ email dw@dianewolkstein.com
Living Arts Sanctuary. Địa chỉ: 101 Pondfield Road West, Bronxville, NY 10708. Người liên lạc: George Angela Chen, số điện thoại (914) 779-2892, địa chỉ email NBDTC@aol.com
Living Waters Sangha. Địa chỉ: 494 Middlegrove Road, Saratoga Springs, NY 12865. Người liên lạc: Greg Wait, số điện thoại (518) 587-3130, địa chỉ email nutmeggles@aol.com
Quiet Mountain Sangha. Người liên lạc: Meryl Bovard tại Westchester County, số điện thoại (914) 834-0624, hoặc Barbara Lewin (914) 966-3627, địa chỉ email merylbovard@aol.com hoặc barbaralewin@mac.com
Rhinebeck Zen Center. Địa chỉ: 10-14 East Market St. 2d Floor P.O. Box 595, Rhinebeck, NY 12572. Người liên lạc: Bill Del Conte, số điện thoại (914) 757-3211, địa chỉ email billdelconte@yahoo.com
Rock Blossom Sangha. Địa chỉ: Church of Gethsemane, 1012, 8th Ave. Brooklyn, NY 11215. Địa chỉ email alliesen@yahoo.com hoặc dbohn@pipeline.com, trang nhà www.rockblossom.org
Village Moon Sangha. Người liên lạc: Dan Sedia & Lori Leonard tại Albany, số điện thoại (518) 475-9468.
NORTH CAROLINA
Charlotte Community of Mindfulness. Địa chỉ: P.O. Box 38325 Charlotte, NC 28278. Người liên lạc: Leslie Rawls, số điện thoại (704) 583-1279, địa chỉ email LeslieRawls@carolina.rr.com, trang nhà www.charlottemindfulness.com
Cloud Cottage Sangha. Địa chỉ: P.O. Box 652, Black Mountain, NC 28711-0652. Người liên lạc: Judith và Philip Toy, số điện thoại (828) 669-0920, địa chỉ email pjtoy@juno.com
Coastal Dharma Center. Địa chỉ: 2032 Albert Circle, Wilmington, NC 28403. Người liên lạc: Trent Smith, số điện thoại (910) 799-3648 hoặc số fax (910) 395-8379, địa chỉ email AtrentSmith@yahoo.com
Community of Mindful Living. Địa chỉ: Unitarian Universalist Fellowship of Raleigh 5300 Wade Ave. Raleigh, NC 27607. Người liên lạc: Gail O’ Brien Địa chỉ email Gail_OBrien@ncsu.edu
Community of Mindful Living-UUFR. Địa chỉ: 2532 Ashley Court Raleigh, NC 27607. Người liên lạc: Gail OíBrien, số điện thoại (919) 833-4027, địa chỉ email Gail_OBrien@ncsu.edu
Deep River Sangha. Địa chỉ: Unitarian-Universalist Church of Greensboro 5603 Hilltop Road, Jamestown, NC 3716. Người liên lạc: Bill Patterson, số điện thoại (336) 218-0810, địa chỉ email bill@deepriversangha.org, trang nhà www.deepriversangha
Durham Sangha. Người liên lạc: Jolene Barber, số điện thoại (919) 956-9700.
Falling Water Sangha. Địa chỉ: 16 Guwa Ct. Brevard 28712. Người liên lạc: Leslie Henry, số điện thoại 828-862-6828, địa chỉ email leslieph@citcom.net
Floating Clouds Sangha. Địa chỉ: 108 West Poplar Carrboro, NC 27510. Người liên lạc: Diana Hawes, số điện thoại (919) 259-1005 hoặc Kim Warren Địa chỉ email warre016@yahoo.com
Healing Springs Community of Mindful Living. Địa chỉ: 222 E. Fifth Avenue, Red Springs, NC 28377. Người liên lạc: Emily Whittle, số điện thoại (910) 843-2427, địa chỉ email emilywhittle@nc.rr.com
Joyful Mountain Sangha. Địa chỉ: 306 Mountainside Drive, Waynesville, NC 28786. Người liên lạc: Steve, Betsy, hoặc Kristen Wall, số điện thoại (828) 452-7171.
Mindfulness Practice Center of Durham. Địa chỉ: 1505 Tyler Court Durham, NC 27701-1260. Người liên lạc: Bud Reiter-Lavery, số điện thoại (919) 667-0965, địa chỉ email budrl@earthlink.net, trang nhà www.meditation-durham.org
Mountain Mindfulness. Địa chỉ: 12 Von Ruck Court, Asheville 28801. Người liên lạc: Anna or Mary Ann, số điện thoại 828: 684-7359 or 299-9382, địa chỉ email mountainmindfulness@gmail.com
Salisbury Community of Mindfulness. Người liên lạc: Alice Parada, số điện thoại (704) 633-6399, địa chỉ email mparada@aol.com
Southern Dharma Retreat Center. Địa chỉ: 1661 West Road, Hot Springs, NC 28743. Người liên lạc: số điện thoại (828) 622-7112, địa chỉ email info@southerndharma.org, trang nhà www.southerndharma.org
Wat Carolina Buddhajakra Vanaram. Địa chỉ: 1610 S.E. Midway Road, Bolivia, NC 28422. Số điện thoại (910) 253-4526, fax (910) 253-6618.
OHIO
Bliss Run Sangha: Địa chỉ: Brookwood Presbyterian Church 2685 E. Livingston Avenue Columbus 43209. Người liên lạc: Diane Strausser, số điện thoại 614 238-3915, địa chỉ email diane@successfulrelationships.com
Blue Heron Sangha: Địa chỉ: The Martin de Porres Center, 2330 Airport Drive, Columbus 43219. Người liên lạc: Sandy Coen, số điện thoại 614-268-0838, địa chỉ email scoen@columbus.rr.com
City of Peace Sangha. Địa chỉ: 2230 S. Patterson Blvd. #11 Kettering, OH 45409. Người liên lạc: Robert L.Guehl, số điện thoại (937) 479-5598, địa chỉ email robert.guehl@gmail.com
Eastside Sangha. Địa chỉ: Grailville Oratory 931 O’Bannonville Road Loveland, Ohio 45140. Người liên lạc: Paul Davis, số điện thoại (513) 943-9230 hoặc Blake Helms (513) 459-9152, địa chỉ email behelms@cinci.rr.com, trang nhà www.eastsidesangha.org
Flowing Waters Sangha. Địa chỉ: 5102 Pickfair Drive Toledo 43615. Người liên lạc: Lynn Lyle, số điện thoại (419) 534-3063, địa chỉ email lynnlyle@bex.net
True Name Sangha. Địa chỉ: 6467 Woodbury Drive Solon, OH 44139. Người liên lạc: Derrill Dalby, số điện thoại (440) 349-032, địa chỉ email info@truenames.org
OKLAHOMA
One Heart Sangha. Địa chỉ: 7024 W. Eseco Rd.Cushing, OK. 74023-5876. Người liên lạc: Ken Crockett, số điện thoại 918 225-4508, địa chỉ email kencrockett@hotmail.com
Prairie Wind Sangha. Địa chỉ: 5816 NW 45th Street, Oklahoma City, OK 73122. Người liên lạc: Patricia Webb và David McCleskey, số điện thoại (405) 603-5925, địa chỉ email SilenceFdn@aol.com
Red Earth Sangha. Địa chỉ: 2605 Bedford Circle, Edmond, OK 73034. Người liên lạc: Laura và Bruce Lochner, số điện thoại (405) 323-6784, địa chỉ email laura_lochner127@hotmail.com
OREGON
Ashland Mindfulness Sangha. Địa chỉ: PO Box 3433 Ashland. Người liên lạc: Sheila Canal, số điện thoại (541) 482-8467, địa chỉ email mimesh@jeffnet.org, trang nhà www.cmloregon.org
Community of Mindful Living, Southern Oregon. Địa chỉ: P.O. Box 907, Jacksonville, OR, 97530. Người liên lạc: Sheila Canal, số điện thoại (541) 482-8467.
Joyful Refuge Sangha. Người liên lạc: Suzanne Cooper, tại Portland, số điện thoại (503) 282-3809, địa chỉ email suzannecooper@comcast.net
Miracle of Mindfulness Practice Sangha. Người liên lạc: Denise Ségor, tại Portland, số điện thoại (503)-760-8430, địa chỉ email miracleofmindfulness@gmail.com
Pear Blossom Sangha. Địa chỉ: 645 Sterling St. Jacksonville OR 97530. Người liên lạc: Barbara Casey, địa chỉ email bcasey@mind.net
Portland Community of Mindful Living: Người liên lạc: Margaret Kirschner tại Portland, số điện thoại (503) 285-8897, địa chỉ email kirschie@spiritone.com.
River Sangha. Địa chỉ: 3447 Hidden Valley Dr. NW, Salem, OR 97304. Người liên lạc: Jerry Braza, số điện thoại (503) 391-1284 hoặc số fax (503) 391-1323, địa chỉ email jbraza@wvi.com
The Cedar Sangha. Địa chỉ: 3796 Kincaid Street, Eugene, OR, 97405. Người liên lạc: Nancy Nina, số điện thoại (541) 343-5528, địa chỉ email lmurdock@mcsi.net
True Name Sangha. Người liên lạc: Jane Bell tại Portland, số điện thoại (503) 249-0020, địa chỉ email dwyerbell48@yahoo.com
Umpqua Area Mindfulness Sangha. Địa chỉ: 203 W. Bowden Ave. Roseburg, OR 97470. Người liên lạc: Hope Lindsay hoặc Beth Brown, số điện thoại (541) 673-5172, địa chỉ email holivaca@cmspan.com
PENNSYLVANIA
Earth Holder Sangha. Địa chỉ: 798D Heritage Village, Southbury 06488. Người liên lạc: Judith Stevens, số điện thoại (203) 264-7807, địa chỉ email judithestevens@charter.net@yahoo.com, trang nhà http://www.geocities.com/earthholdersangha/index.html?122090458977
Friends in the Dharma. Địa chỉ: 4009 Irene Drive, Erie, PA 16510. Người liên lạc: Russell Piechotka, số điện thoại (814)898-3862, địa chỉ email dhammananda@gtemail.net
Harmony Sangha. Địa chỉ: 315 Leavenworth Road, Shelton 06484. Người liên lạc: Bruce Nichols, số điện thoại 203-929-9739, địa chỉ email bruce@peacepilgrim.org
Hawk Mountain Sangha. Địa chỉ: 878 Barnesville Drive Barnesville, PA 18214. Người liên lạc: MariLynn Bagienski, địa chỉ email baroque@ptd.net
Inner Harmony Sangha. Địa chỉ: 3 Abington Executive Park, Morgan Highway Clarks Summit, PA 18411. Người liên lạc: Peter Amato, số điện thoại (570) 585-4040 hoặc số fax (570) 587-8086, địa chỉ email peteramato@aol.com
Laughing Rivers Sangha. Địa chỉ: 310 Barnes Street, Pittsburgh, PA 15221. Người liên lạc: Katie Hammond, số điện thoại (412) 244-6780, địa chỉ email katiehammond@verizon.net, trang nhà www.laughingrivers.org
Lilac Breeze Sangha. Địa chỉ: 1420 Locust St. 14E, Philadelphia, PA 10192. Người liên lạc: Elizabeth Savage, số điện thoại (215) 545-5093, địa chỉ email fesavage@aol.com
Mt. Equity Sangha. Địa chỉ: R.R. 4, Box 603, Muncy, PA 17756. Người liên lạc: P. Dai-En Bennage, số điện thoại (717) 546-2784, trang nhà www.mtequity.org.
Old Path Sangha. Địa chỉ: St. Philip’s Chapel, River and Chapel Road, New Hope, PA 18938. Người liên lạc: Valerie Brown, số điện thoại (732) 937-7512, địa chỉ email vbrown@njsba.com
Open Hearth Sangha. Địa chỉ: 7237 Hollywood Road Fort Washington, PA 19034. Người liên lạc: David Dimmack, số điện thoại (215) 283-8787.
Peaceful City Sangha. Người liên lạc: Sara Becker, địa chỉ email sarabecker@comcast.net
Pebble Hill Mindfulness Sangha. Người liên lạc: Fran Pulli tại Doylestown, số điện thoại (215) 657-7291, địa chỉ email frnep2002@yahoo.com
Still River Sangha: Số điện thoại 960-974-2021, địa chỉ email Eastford duncanmary@charter.net
Tree of Life Healing Associates. Địa chỉ: 2507 South Queen St. York, PA 17402. Người liên lạc: Bob Hayes, số điện thoại (717) 741-2119, địa chỉ email yogawithbob@yahoo.com
University of Scranton Sangha. Địa chỉ: Community Outreach Office, University of Scranton, Scranton 18510. Người liên lạc: Cathy Mascelli, địa chỉ email mascellic2@scranton.edu
Vast Sky Sangha. Địa chỉ: 683 S. Front St. (Mailing Address Only), Harrisburg 17113. Người liên lạc: Joshua O’Brien, số điện thoại (717) 877-7664, địa chỉ email meditationscience@live.com, trang nhà www.whyimeditate.com
Willimantic Sangha. Người liên lạc: Jean Jakoboski tại Willimantic, số điện thoại 860-423-3859, địa chỉ email jjakoboski@hotmail.com
Willow Branch Sangha. Địa chỉ: 8 Camly Lane Chadds Ford, PA 19317-9732. Người liên lạc: Dat Nguyen, số điện thoại (610) 388-1257, địa chỉ email willowbranch7@comcast.net, trang nhà http://mywebpages.comcast.net/willowbranch7 hoặc www.home.comcast/~willowbranch7
RHODE ISLAND
Clear Heart Sangha. Địa chỉ: 725 School House Rd. Matunuck, RI 02879. Người liên lạc: Joanne và Richard Friday, số điện thoại (401) 789-8158, địa chỉ email ItsFriday@aol.com, trang nhà www.clearheartsangha.org
Freedom of the Moon Sangha. Người liên lạc: Betsy Shea-Taylor, tại Providence, số điện thoại (401) 861-0118, địa chỉ email prosewing@aol.com
Mind Tamers. Địa chỉ: 5 Chapel Road Barrington 02886 RI. Người liên lạc: Don Meegan, số điện thọai 401 253-4624, địa chỉ email meeg13@gmail.com, trang nhà http://iamhome.org/usa_sangha.aspx
Radiant Bell Sangha. Địa chỉ: Bell St. Chapel, Providence, RI Hoa Kỳ. Người liên lạc: Robert Rosa, địa chỉ email robert_rosa@brown.edu
SOUTH CAROLINA
Palmetto Sangha. Người liên lạc: Jeremy Williams, số điện thoại 912-701-5771, địa chỉ email Jeremyow@msn.com
Sea Island Sangha. Địa chỉ: 115 Dolphin Point Drive, Beaufort 29907. Người liên lạc: Frances Kuzinski, số điện thoại (843) 597-4418, địa chỉ email kuzkats@aol.com, trang nhà http://iamhome.org/usa_sangha.aspx
Spartanburg Community of Mindfulness. Địa chỉ: Yogalicious Yoga Studio East Main Street Spartanburg. Người liên lạc: John Neel, số điện thoại (864) 680-4378, địa chỉ email sptgmindfulness@chesnet.net
TENNEESSEE
Circle of Friends Sangha. Địa chỉ: Balance Bodywork Yoga Studio, Nashville. Người liên lạc: Tanya Touchstone, số điện thoại (615) 298-1511, địa chỉ email starseeker37215@yahoo.com, trang nhà http://groups.yahoo.com/group/CircleOfFriendsMeditation
Creating True Peace Sangha. Người liên lạc: Tanya Touchstone, tại Nashville, số điện thoại (615) 361-7830, địa chỉ email starseeker7623@yahoo.com hoặc www.groups.yahoo.com/group/CreatingTruePeace
Magnolia Sangha. Địa chỉ: 123 Towles Rd Batesville, MS Memphis Area . Người liên lạc: Barrett & Elizabeth Owens, địa chỉ email magnoliavillage123@yahoo.com, trang nhà www.magnoliavillagesangha.org
Mindfulness Sangha of Chattanooga. Địa chỉ: 4418 Seneca Ave. Chattanooga, TN 37409. Người liên lạc: John Walker, địa chỉ email wjohn889@aol.com
Nashville Mindfulness Center: Địa chỉ: 7618 Buffalo Rd. Nashville 37221. Người liên lạc: Skip Ewing, số điện thoại (615) 673-3366, địa chỉ email Compassion@NashvilleMindfulness.org, trang nhà www.NashvilleMindfulness.org
Peaceful Sunflower Sangha. Địa chỉ: 4331 Cabbage Dr. Knoxville, TX 37938. Người liên lạc: Gary Elgin, địa chỉ email gary@zenhobo.com
Sacred Forest Mindfulness Center. Người liên lạc: Skipewing (Dawa Chodra), tại Nashville.
Sangha of Clarksville: Địa chỉ email Pondapple@aol.com
TEXAS
Trinity River Sangha (Community of Mindful Living). Địa chỉ: City Central (Clubhouse), 7407 Fair Oaks Ave. @ Pineland Ave. Dallas 75231. Người liên lạc: Br. Chi Sing, số điện thoại (214) 929-8889, địa chỉ email ChiSing@aol.com, trang nhà www.intermindful.com
Dallas Community of Mindful Living. Địa chỉ: 8015 Forest Trail, Dallas, TX 75238. Người liên lạc: Luke Barber và Lee Paez, số điện thoại (214) 342-3309 hoặc sốfax (214) 238-6352.
Houston Zen Community. Địa chỉ: P.O. Box 542299, Houston, TX 77254. Người liên lạc: Eric Arbiter, số điện thoại (713) 869-6266, địa chỉ email hulinc276@academicplacom.com, trang nhà www.optimlator.com/hzc
Woodbine Engaged Buddhist (WEB) Community. Người liên lạc: W. Staples, tại Collin County, số điện thoại (972) 208-7425, địa chỉ email webcommunitytx@yahoo.com
Mindfulness Practice Community of Houston. Địa chỉ: 7722 Braeburm Valley Dr. Houston, TX 77074. Người liên lạc: Kevin York, số điện thoại (713) 774-0189, địa chỉ email kyork11@houston.rr.com, trang nhà www.essentialpractice.com
Plum Blossom Sangha. Địa chỉ: Austin Yoga Studio 1122C South Lamar (rear studio), Austin, TX. Người liên lạc: Pamela số điện thoại (512) 428-9921 hoặc George (512) 219-0523, địa chỉ email geofarm@austin.rr.com, trang nhà http://groups.yahoo.com/group/pbsangha
Sangha del Corazon. Địa chỉ: 83 Campden Circle, San Antonio, TX 78218. Người liên lạc: Bonnie Flake, số điện thoại (210) 826-1387, địa chỉ email bflake@trinity.edu, trang nhà www.InterBuddha.com
Sangha of the Rio Grande Valley. Địa chỉ: 1640 Palm Valley Drive East, Harlingen, TX 78552. Người liên lạc: Mark Matthews, số điện thoại (956) 412-8483, địa chỉ email legomatthews@msn.com
The Wholeness Center. Địa chỉ: 469 East Olmos Drive, San Antonio, TX 78212. Người liên lạc: Sid Kemp và Kris Lindbeck, số điện thoại (210) 820-0551, địa chỉ email sid@qualitytechnology.com
Breath of Life Community of Mindful Living North Dallas. Người liên lạc: Ji-Sing Norman Eng, số điện thoại di động (415) 235-5881, địa chỉ email InterBuddha@aol.com
UTAH
Tăng thân tại Utah: Địa chỉ: 1566 E. Bryan Avenue Salt Lake City 84105. Người liên lạc: Barb Eastman, số điện thoại (801 )466-0542, địa chỉ email tombarbpaul@hotmail.com
VERMONT
Evergreen Sangha. Địa chỉ: 43 Central Ave, So. Burlington, VT 05403. Người liên lạc: Louise Piche, số điện thoại (802) 985-3177.
Fire on the Mountain Women’s Sangha. Địa chỉ: 1956 Foster Hill Road East Calais, VT 05650 điện thọai (802) 456-1983.
Heart of the Blue Ridge Roanoke. Người liên lạc: Laurie Seidel, số điện thoại, địa chỉ email blueridgesangha@yahoo.com, trang nhà http://heartoftheblueridgesan
gha.wordpress.com
Mindfulness Practice Center of the Upper Valley. Địa chỉ: 747 Hartford St. White River, VT 05001. Số điện thoại liên lạc (802) 280-9903 hoặc số fax (802) 280-9905, trang nhà www.mpcenter.org
Mindfulness Practice Center of the Upper Valley. Địa chỉ: 747 Hartford St. White River 05001. Số điện thoại (802) 280-9903, trang nhà http://www.mpcenter.org
Montpelier Mindfulness Community. Địa chỉ: 24 Cliff Street 05602 Montpelier, VT. Người liên lạc: Rick DeAngelis, số điện thoại (802) 828-3526, địa chỉ email rdeangelis@vhcb.state.vt.us
Putney School Sangha. Địa chỉ: West Hill Road Putney, VT 05346. Người liên lạc: Jon Schottland, số điện thoại (802) 387-2050, địa chỉ email peace@together.net
Two Rivers. Người liên lạc: Johnson Zelda, số điện thoại 802 635-2955, địa chỉ email zelda_g27@hotmail.com
Wonderful Moment Sangha. Địa chỉ: 17 Signal Pine Road, Putney, VT 05346. Người liên lạc: Eva Mondon, số điện thoại (802) 387-4144.
VIRGINIA
Cloud Floating Free Sangha. Địa chỉ: 1600 Kenwood Lane Charlottesville, VA 22901. Người liên lạc: Pam P. Marraccini, số điện thoại (434) 980-1470, (434) 971-2597, địa chỉ email pperugi@cstone.net
Lotus River Sangha. Địa chỉ: 4972-B Riverside Dr. Danville,VA 24541. Người liên lạc: Eric Petry, số điện thoại (434) 793-6006.
Mindfulness Community of Hampton Roads. Địa chỉ: 612 Westover Avenue, Norfolk, VA 23507. Người liên lạc: Allen Sandler, số điện thoại (757) 625-6367, địa chỉ email ASandler@odu.edu, trang nhà http://hometown.aol.com/midaslife/MindfulnessCommunity.html
Mindfulness Practice Center of Fairfax. Địa chỉ: P.O. Box 130, Oakton, VA 22124. Người liên lạc: Anh-Huong Nguyen và Thu Nguyen, số điện thoại (703) 938-1377, địa chỉ email chantri@langmai.org
South Anna River Sangha. Địa chỉ: 138 Twin Oaks Road, Louisa, VA 23093. Người liên lạc: Craig Green, số điện thoại (540) 894-5126, địa chỉ email Craig@twinoaks.org, trang nhà www.twinoaks.org
Vietnamese Mindfulness Community of Washington, D.C. Địa chỉ: 10413 Adel Rd. Oakton, VA 22124. Người liên lạc: Anh-Huong Nguyen và Thu Nguyen, số điện thoại (703) 938-9606, địa chỉ email chantri@langmai.org
WASHINGTON
Abundant Sangha. Người liên lạc: Russell Regan tại Bainbridge island, số điện thoại 206-780-0468, địa chỉ email russell@russellregan.com
Bellingham Mindfulness Community. Địa chỉ: 1101 N. State St. 3rd floor, Bellingham, WA 98225. Người liên lạc: Karen Fitzgerald, số điện thoại (360) 676-5727, địa chỉ email karen@karenfitzgerald.com, trang nhà http://BellinghamMindfulness.org
Braided Way Sangha. Địa chỉ: 24205 NE Alvas Rd. Battle Ground, WA 98604. Số điện thoại liên lạc (360) 666-4942, địa chỉ email Giebernest@aol.com
Breath of the Heart Sangha. Địa chỉ: P. O. Box 1813, Belfair, WA 98528. Người liên lạc: Katie Kendrick, số điện thoại (360) 275-5088, địa chỉ email katienwalt@earthlink.net
Friends In Mindfulness. Địa chỉ: Sal Barba, P.O. Box 299, Langley, WA 98260-0299. Số điện thoại liên (360) 579-2008.
Human Kind Clear Bead Sangha. Địa chỉ: 5536 Woodlawn Ave. North Seattle, WA 98103. Người liên lạc: Michelle và Joel Levey, số điện thoại (206) 632-3551 hoặc số fax (206) 547-7895, địa chỉ email Shalom@concentric.net
Laughing Frog Sangha. Địa chỉ: P.O. Box 1447, Poulsbo, WA 98370. Người liên lạc: Carol Ann Stockton và Ed Brown, số điện thoại (360) 598-4247 hoặc số fax (360) 697-2598.
Mindfulness Community of Puget Sound. Địa chỉ: 1910 24th Ave. So. Seattle, WA 98144. Số điện thoại liên lạc (206) 324-5373, địa chỉ email windbell@mindfulnesspugetsound.org, trang nhà www.mindfulnesspugetsound.org
Mountain Lamp Community. Địa chỉ: 6727 Greystone Lane, Deming, WA 98244. Người liên lạc: Eileen Kiera, số điện thoại (360) 592-5248, địa chỉ email dufkie@premier1.net
Ocean of Compassion. Địa chỉ: P.O. Box 11038, Olympia, WA 98508. Người liên lạc: Heinz và Bridgette Becker.
Peach Tea Sangha: tại Seattle, WA 98115. Người liên lạc: Laura-Mae Baldwin, số điện thoại (206) 527-0797 hoặc số fax (206) 527-0173, địa chỉ email lmb@u.washington.edu
WISCONSIN
Mindfulness Practice Center of Milwaukee. Địa chỉ: 2126 E. Locust Street, Milwaukee, WI 53211. Người liên lạc: Paul Norton, địa chỉ email Milwmindful@hotmail.com, trang nhà www.milwaukeemindfulness.com
Mindfulness Sangha. Địa chỉ: 2958 South Mabbett Avenue Milwaukee, WI 53207. Người liên lạc: Chuck, Mary, hoặc Shirley số điện thoại (414) 271-9988.
Order of Rag Tag Buddhists. Địa chỉ: 314 11th Street Menomonie, WI 54751. Người liên lạc: Marion và Warren Lang, số điện thoại (715) 235-5686.
Sacred Lakes Buddha Sangha. Địa chỉ: 2254 Monroe Street, Madison WI 53711. Người liên lạc: Larry Mandt, số điện thoại (608) 256-0398 hoặc số fax (608) 223-9768.
Snowflower Sangha. Người liên lạc: David Huskin, tại Madison, số điện thoại (608) 924-3060, địa chỉ email questions@snowflower.org, trang nhà www.snowflower.org
Sun Farm Sangha. Địa chỉ: Route 1. Box 71, Port Wing, WI 54865. Người liên lạc: Chris LaForge và Amy Wilson, số điện thoại (715) 774-3374, địa chỉ email gosolar@win.bright.net
WYOMING
Laramie Buddhist Meditation: Địa chỉ: Yogo Center 209 S. 1st St. Laramie 82070. Người liên lạc: Connie Brizuela, số điện thoại 307-742-0205, địa chỉ email hanuman@uwyo.edu

Na Uy
Chân Tâm Sangha. Địa chỉ: Høietun 135 470 Mosby. Người liên lạc: Xuan-Thoi Lam, số điện thoại (47) 381 19051
Mountain Sangha. Địa chỉ: 3560 Hemsedal. Người liên lạc: Jem Wilson, số điện thoại (47) 32 06 06 20
Snow Crystal Sangha/Snøkrystallen Sangha. Địa chỉ: Høietun 135 4710 Mosby. Người liên lạc: Xuan-Thoi Lam, số điện thoại (47)381 19051.
Sangha of Floating Clouds. Địa chỉ: Mellombølgen 22, N-1157 Oslo. Người liên lạc: Svein Myreng, số điện thoại (47) 21 92 04 08, địa chỉ email sveev@start.no, trang nhà www.buddhistforbundet.no/dharma

Nga
Moscow Sangha. Địa chỉ: Novogireevskaya Street 14-2-34, 111401 Moscow. Người liên lạc: Boris Orion, số điện thoại (7)095.304.4562 số fax: 209-3841, địa chỉ email mcfmosk@online.ru, trang nhà http://zen.ru/dzencenter/index.htm
Moscow Sangha. Địa chỉ: Yan Rainis Boulevard, 24-2-240 Moscow 123373. Người liên lạc: Boris Labkovsky, số điện thoại (7)095.949.8671.

Phần Lan
White Water Lily. Địa chỉ: Karsillantie 15 a 2, 01820 Klaukkala. Người liên lạc: Seija Mauro, số điện thoại 358 (0)90 879 6054, địa chỉ email vlumme@saunalahti.fi
Scotland 
Banchory Sangha. Người liên lạc: Fiona and Mark tại Aberdeenshire, số điện thoại 01330 825274, địa chỉ email pmarkhope@hotmail.com
Borders and Lothian Sangha. Người liên lạc: Sandra, số điện thoại 01896 756400, địa chỉ email srussell@talktalk.net
Tân Tây Lan
Glasgow Sangha. Người liên lạc: Colin, số điện thoại 01236 825168.
Northern Lights Sangha: Người liên lạc: Susanne tại Findhorn, số điện thoại 01309 692253, địa chỉ email susanneolbrich@yahoo.co.uk
Poppy Seed Sangha. Người liên lạc: Cathy, tại Fife, số điện thoại 01337 810465.
Wild Geese Sangha. Người liên lạc: Jon tại Edinburgh, số điện thoại 01313 398401, địa chỉ email edinburghwildgeese@hotmail.com, trang nhà www.interbeing.org.uk/wildgeese
Peaceful Harbour Sangha. Người liên lạc: Keriata Stuart, tại Wellington, số điện thoại (04) 938-0533, địa chỉ email keriata@hotmail.com
Long White Cloud Sangha. Địa chỉ: St. Columbia Church 92 Surrey Crescent, Grey Lynn, Auckland. Số điện thoại liên lạc (64)9-810-9775.
Dharma Gaia Garden of Mindful Living. Địa chỉ: 608 SH25 Coromandel 2851. Người liên lạc: Anton Bank, số điện thoại văn phòng 64 (0) 78667995, địa chỉ email peace@dharmagaia.org, trang nhà www.dharmagaia.org
Hamilton. Người liên lạc: Clare Fearnley, số điện thoại (07) 847 7959, địa chỉ email clare_fearnley@paradise.net.nz
Joyful Heart Sangha. Địa chỉ: Centre of Mindful Living, Wairua Marie Trust, Kerita Hill, State Highway 25 RD1 Coromandel. Số điện thoại 64-7-8667427 hoặc 7-8667995, địa chỉ email mindfulness@xtra.co.nz
Joyful Heart Sangha. Địa chỉ: State Highway 25 RD1 Coromandel, Tân Tây Lan. Người liên lạc: Wairua Marie Trust hoặc Kerita Hill, số điện thoại 64-7-8667427 hoặc 7-8667995, địa chỉ email mindfulness@xtra.co.nz

Tây Ban Nha
Aucante Sangha: Người liên lạc: Juan Manuel Serrano, số điện thoại 654875580, địa chỉ email serrano70@terra.com
Calamorra Sangha. Người liên lạc: Lois Del Ual, tại Calamorra, số điện thoại 97-538-32-76 hoặc Rosa Serrano 94-114-76-13, địa chỉ email Sangha_calahorra@yahoo.es
Huesca Sangha: Người liên lạc: Mamen Turmo Candia, tại Huesca, số điện thoại 974224442, địa chỉ email mamentur@yahoo.es
Madrid Sangha. Địa chỉ: c/ Abada, 2 – Pl.5 Despacho 10, 28014 Madrid. Người liên lạc: Chema, số điện thoại 91-505-17-08 hoặc Antonio 91-403-29-32, địa chỉ email sanghamadrid@yahoo.es
Present Moment Ecumenical Sangha: Người liên lạc: Ena Linare, tại Barcelona, số điện thoại (34) 93-414-7551.
Sevilla Sangha. Người liên lạc: Gregorio Hidalgo tại, Sevilla, số điện thoại 954901606 hoặc 652601432, địa chỉ email goyohidalgo@inicia.es
Tăng thân tại Islas Canarias. Địa chỉ: c/ Albareda 16, 2ºd, 35007 Las Palmas GC. Người liên lạc: Jovita Prinz Diaz, số điện thoại 0034928223135-628666345, địa chỉ email jprincees@yahoo.com
ẻnSangha. Người liên lạc: Ana Y Jesus, tại Zaragoza, số điện thoại 976498545.

Thụy Đỉển
Glädjens källa (Source of Joy). Địa chỉ: Reimersholmsgatan 23, Stockholm. Người liên lạc: Christine Bertlin,số điện thoại 070-6686090, địa chỉ email christine.bertlin@branneriet.se, trang nhà http://gladjenskalla.spaces.live.com/
The Gothenburg Rose Sangha. Địa chỉ: Sankt Olofsgatan 38, 417 28 Göteborg. Người lien lạc Hans Mälstam, số điện thoại 46-31-3000838, địa chỉ email info@rosensanghan.se, trang nhà www.rosensanghan.se
Uppsala Sangha of Compassion and Sharing. Người liên lạc: Cecilia Carlsson, tại Uppsala, số điện thoại 0046 736773173 , địa chỉ email zizzifia@gmail.com

Thụy sĩ
Baseler Sanghas. Địa chỉ: Nussbaumweg 10, 4103 Bottmingen. Người liên lạc: Marlis Ettlin, số điện thoại 061/4216585
Haus Tao Buddhistisches Meditationszentrum. Địa chỉ: 9427 Wolfhalden. Người liên lạc: Haus Tao, số điện thoại 071/8883539, địa chỉ email info@haustao.ch, trang nhà www.haustao.ch
Haus Tao Sitzgruppe Zürich. Người liên lạc: Dagmar Jauernig, tại 8008 Zürich, số điện thoại 044/3400518, địa chỉ email sunshine66@gmx.ch
Intersein Sitzgruppe. Địa chỉ: Stockenstrasse 130a (Alterssiedlung Hochweid), 8802 Kilchberg. Người liên lạc: Barbara Croci, số điện thoại 017211022.
Le Lotus. Địa chỉ: Ecola de Yoga, Rue de Savoie 4, 1207 Genève. Người liên lạc: Janine Keller, số điện thoại 022 3482013 hoặc Elisabeth von Gunten 022 733 6781.
MBSR-Verband Schweiz, Mindfulness Based-Stress Reduction. Địa chỉ:, Fluhmattweg 4, 6004 Luzern. Người liên lạc: Reto Müller, số điện thoại 044-8670728, địa chỉ email reto.mueller50@bluemail.ch, trang nhà wwư.mbsr-netzwerk.ch
Sangha des Herzens. Địa chỉ: Ottenweg 3 (Eingang beim Gartentor), 8008 Zürich. Người liên lạc: Nel Houtman, số điện thoại 044/9550150, địa chỉ email nel.houtman@bluewin.ch
Sangha du Lac. Địa chỉ: Chùa Linh Phong, 24 Chemin des Vignes, 1024 Ecublens, Thụy Sĩ. Người liên lạc: Cô Nguyễn Hồng, địa chỉ email khnguyen@greystone.ch. hoặc Diana Daoud dianadaoud@hotmail.com
Sangha du lac de Genève. Người liên lạc: Joëlle Grosjean tại Genève, số điện thọai 33450432468, địa chỉ email joelle.grosjean@free.fr
Sangha du Lac Genève. Địa chỉ: 4 Rue de Savoie, 1207 Geneve. Người liên lạc: Beatrice Ory, số điện thoại 0450382991, địa chỉ email bea.ory@hotmail.com
Sangha du lac. Người liên lạc: Nguyễn Thị Kim Hồng tại Lausanne – Ecublens, số điện thọai 0213203658, địa chỉ email khnguyen@greystone.ch
Sangha-Luzern. Địa chỉ: 6000 Luzern. Người liên lạc: Letizia Imoberdorf và Roland Butler. Số điện thoại 041-4970781, địa chỉ email info@sangha-luzern.ch, trang nhà www.sangha-luzern.ch
Tăng thân tại 5430 Wettingen. Người liên lạc: Herbert Eberle, số điện thoại 056/4266554, địa chỉ email Herbert.Eberle@wettingen.ch
Tăng Thân Xôi Nếp Một. Người liên lạc: Hồng Nguyễn, địa chỉ email khnguyen@greystone.ch
Tao-Sitzgruppe Jona. Địa chỉ: Alpenblickstrase 33, 8645 Jona. Người liên lạc: Verena và Peter Kessler-Knechtle, số điện thoại 055/2104648, địa chỉ email vverenake@bluewin.ch
Vier Jahreszeiten, Buddhistisches Zentrum. Địa chỉ: Leonhard Ragaz-Weg 22, 8055 Zürich. Người liên lạc: Gen Atem, số điện thoại 01 450 48 66, địa chỉ email mail@vierjahreszeiten.ch, trang nhà www.vierjahreszeiten.ch
Zentrum für Buddhismus. Địa chỉ: Reiterstrasse 2, 3013 Bern. Người liên lạc: Rémy Chrétien, số điện thoại 031/8390071, địa chỉ email remy_chretien@hotmail.com

 Úc
Central Coast Australia. Địa chỉ: 12 John St. Forresters Beach NSW 2260. Người liên lạc: Hazel Hopping, 
số điện thoại (61) 410 448437, địa chỉ email h_hopping@hotmail.com
Five Mountains Sangha. Địa chỉ: 732 Koonorigan Road via Goolmangar 2480NSW. Người liên lạc: Tony Mills hoặc Jenny Pittman, số điện thoại (612) 668-86523, địa chỉ email fivemountains@hotmail.com
Freedom Sangha. Địa chỉ: 42 Springfield Street, McGregor, QLD 4109. Người liên lạc: Thanh Le hoặc Chân Khiêm Cung, số điện thoại (61) 7-3349-9135, địa chỉ email cdpo3@brisbane.qld.gov.au
Lotus Bud Sangha. Địa chỉ: 43 Osprey Drive, Illawong, NSW 2234. Người liên lạc: Khanh và Dan Le Van, số điện thoại (61) 2-9543-7823 số fax (61) 2-9543-7136, địa chỉ email info@lotusbudsangha.org hoặc dan_le_van@hotmail.com, trang nhà www.lotusbudsangha.org
Mindfulness Practising Group. Địa chỉ: Albert Park Flexi School, corner of Clifton St and Hale St, Milton (Turn to Sexton St to get to Clifton St), Queensland. Người liên lạc: Lan Ha, số điện thoại 07 3879 6478, địa chỉ email lanthuan@hotmail.com
Mudita Sangha. Địa chỉ: 31 Braeside Road, Stirling 5152 SA. Người liên lạc: Peter Hawkins, số điện thoại (61) 8-8370 8590 số fax:(61) 8-8232-6255, địa chỉ email phawkins1@yahoo.com
Smiling Heart Sangha. Địa chỉ: 110 Railway Parade, Leura, NSW2780. Người liên lạc: Peter Wale, số điện thoại 612-4784 2377 số điện thoại di động 0414-867 373, địa chỉ email peterwale@optuscomcomau
Solidity Sangha. Địa chỉ: 23 Ravenala Street Sunnybank Hills QLD 4109. Người liên lạc: Phong Nguyen, số điện thoại (61) 7-3219 6106, địa chỉ email vungchai@hotmail.com
The Lotus Room Sangha. Địa chỉ: 5/1421 Pittwater Road, Narrabeen, NSW 2101. Số điện thoại 61 2 (0) 404 345 904, địa chỉ email lotusroomsangha@yahoo.com.au, trang nhà www.lotusroom.blogspot.com

Ý
Campo di Stelle. Địa chỉ: Via Piandipancole sa Impruneta FI-50023. Người liên lạc: Adriana Rocco, số điện thoại (055) 2312536, địa chỉ email adrianarocco@alice.it
Comprensione e Compassion. Địa chỉ: Vemanoelle, Napoli. Người liên lạc: Caterina D’alterio, số điện thoại 3838006744, địa chỉ email caterina.da@gmail.com
Firenze. Người liên lạc: Roberto Del Mastio, số điện thoại (39) 055.578812, địa chỉ email delmastio.jr@tin.it
Sangha of Cremona. Người liên lạc: Ornella Mirti và Orazio Ferrari, số điện thoại (0039) 0373.844630.

Không có nhận xét nào: