Xin được giúp đỡ về mặt kỹ thuật

Hiện tại trang thư mục sách chỉ mới hình thành còn thiếu các dạng format khác như pdf, prc, epub ... để dễ phổ biến cho các thiết bị đọc sách ngày nay. Nếu ai đó có chút thì giờ thì xin hãy giúp đỡ chúng con. Email liên lạc tudienlangmai2012@gmail.com

Không có nhận xét nào: